Ny videnspulje skal udvikle folkekirken

Folkekirkens videnspulje har ca 800.000 kr til rådighed til analyse, som kan udvikle folkekirken.
Cirka halvdelen af pengene er dog målrettet stukturforandringerne i samfundets indflydelse på folkekirkerne og en analyse af særpræsternes funktion.
Ud over disse to områder kan der ydes støtte til projekter, der gennem analyse tilvejebringer relevant og anvendelig viden for folkekirken og til formidlingen af denne viden.
Eva