Danske adventister kæmper for kvinders ret

Adventistkirken i Danmark vælger at suspendere alle nyansættelser af præster indtil General-konferencen i 2015, hvor den verdensomspændende adventistkirke fastlægger sin officielle holdning.Hos adventisterne i Danmark er de ikke ligeglade med, hvorvidt kvinder må være præster eller ej.

Thomas Müller

Derfor har de, som kommentar til den verdensomspændende Adventistkirkes debat om, hvorvidt det er bibelsk eller ej, valgt at suspendere alle præsteordinationer i perioden.
– I Danmark har vi i praksis ligestilling mellem kvinder og mænd i præstetjenesten. Det hedder bare to forskellige ord: mænd bliver ordineret, mens kvinder bliver kommisioneret. De gør i praksis de samme ude i menighederne. Det er faktisk kun min stilling som formand, at en ikke-ordineret person ikke må have, forklarer Thomas Müller, som netop er blevet genvalgt som formand for Adventistkirken i Danmark .
Det blev han på den ordinære generalforsamling i Kristi Himmelfarts-weekenden.

Erklæring om ligestilling

Det var også i den forbindelse, at der blev vedtaget en erklæring, som understreger, at den danske Adventistkirke tror på fuldstændig ligestilling i præstembedet og den bibelske begrundelse.
– På baggrund af denne bibelske forståelse vil Syvende Dags Adventistkirken i Danmark derfor ikke skelne mellem kønnene, når der skal indsættes pastorer/prædikanter, og vil se ligestilling mellem kønnene i alle ansvarsområder. Som følge heraf vil SDA i DK suspendere nye ordinationer af alle præster, indtil Generalkonferencen i 2015, står der i erklæringen.
Thomas Müller forstår godt, at kvindelige præster kan være et problem i lande, hvor kvinder kulturelt set er langt fra ligestillede.

Mener det seriøst

– Men ligesom vi respekterer de kulturer, håber jeg også, at der ved Generalkonferencen bliver gjort plads til, at vi har den kulturelle ligestilling, forklarer han.
Han håber, at stoppet for ordination af præster vil sende et signal til Verdenskirken om , at den danske Adventistkirke mener det seriøst.
– Vi har forpligtet os til Verdenskirken, så derfor håber jeg, at der kommer en åbning for kvindelige præster.