Årsberetning lægger op til forandringer

Op til Indre Missions årsmøde i weekenden giver
formandsberetningen fra Hans-Ole Bækgaard en lille forsmag på de forandringer, som er på vej.Vi skal være klar til forandring, men ikke for forandringens skyld.

Både formand og generalsekretær i Indre Mission beskæftiger sig med de kommende forandringer i foreningen i deres beretninger.

Dette er en del af budskabet i Hans-Ole Bækgaards formandsberetning, som i anledning af Indre Missions Årsmøde i weekenden netop er udkommet.
I formandsberetningen beskæftiger Indre Missions Formand sig både med skredet i værdierne i folkekirken og er samtidig optaget af de forandringer, som er på vej i Indre Mission.
Hele foråret har både generalsekretær og formand i Indre Missions Tidende lagt op til disse forandringer, uden at være særlig konkrete omkring arten af forandrningen. Men i formandsberetningen løftes en flig af sløret.

IM tilbage til IM’erne

Efter at Hans-Ole Bækgaard omhyggeligt har understreget, at forandringerne ikke blot er et resultat af ændrede økonomiske forhold, men også skyldes et ønske om bedst muligt at drive mission i vores tid, skriver han:
– Når ledelsen og arbejdet samles mere centralt og hos lønnede, svækkes medejerskabet og engagementet let lokalt hos de frivillige. En tendens er også, at den gode vilje til at støtte missionsarbejdet økonomisk ofte hellere knyttes til et lokalt og konkret projekt end til det landsdækkende arbejde og løn til ansatte, som finansieres via hovedkassen.
Lidt længere nede fortsætter han, ved at forsøge at sætte det lidt på spidsen:
– Hvordan kan hovedbestyrelsen give Indre Mission tilbage til missionsfolket? Det vil sige: Hvordan kan vi bedre lade ansvar og initiativer vokse frem nedefra? Hvordan kan IM i højere grad være en folkelig missionsbevægelse end en kirkelig organisation, der hører hjemme i Fredericia? Jeg er overbevist om, at en nøgle til fremtidens IM findes netop her.
Men mere kan Hans-Ole Bækgaard ikke sige, før de endelige svar på udfordringerne senere bliver lagt frem af hovedbestyrelsen.
Heller ikke generalsekretæren, Thomas Bjerg Mikkelsen, kommer i sin arbejdsberetning præcist ind på, hvordan forandringerne kommer til at ske.

Spare på missionærer

Men han understreger, at Indre Mission siden 2008 har haft et samlet driftsunderskud på 20 millioner kroner. Det er noget, som ledelsen af Indre Mission ønsker at tage hånd om. I beretningen forbereder han medlemmerne på, at det ikke er alle egne af Danmark, som kan få indremissionærer udsendt i fremtiden, men ligesom Hans-Ole Bækgaard håber han, at det vil fordre positiv frivillig vækst i stedet.
Indre Missions Årsmøde foregår for første gang i Skjern, hvor over 2000 deltagere forventes til den store konference den 7.-9. juni. Alle er velkomne til at besøge årsmødet.