KD: Mere prævention er ikke nok

Sex og Samfunds generalsekretær, Bjarne B. Christensen, giver i en artikel i Kristeligt Dagblad udtryk for, at det stadig er muligt at nedbringe aborttallet. For eksempel mener han, at der mangler præventionsindsats på ungdomsuddannelserne.
– Vi hilser det velkommen, at Sex og Samfund vil medvirke til, at færre unge piger og kvinder skal lægge krop til et abortindgreb. Og vi er helt enige med Bjarne B. Christensen i, at oplysning er vejen frem. Vi vil bare have en bredere og mere dybtgående information, siger Egon Jakobsen, næstformand for Kristendemokraterne.
– For det er ikke gjort med mere undervisning om prævention med den begrundelse, at der hele tiden kommer nye generationer til.
Derfor ønsker Kristendemokraterne at tilføje en obligatorisk rådgivning til kvinder, der søger abort. De skal informeres ordentligt om de mulige fysiske og psykiske konsekvenser af indgrebet.
Og de skal tilbydes hjælp og støtte til bolig, børnepasning, uddannelse og job, så de får en reel mulighed for at vælge at gennemføre graviditeten.
Eva