Kong Davids palads fundet nær Elah-dalen

Et palads tilhørende kong David er blevet afdækket af israelske arkæologer i Khirbet Qeiyafa nær Elah Dalen, en del af et befæstet sted som identificeres med den bibelske stad Sha’arayim og er dateret til det 10. århundrede f. Kr.
Udgravningen, der har stået på i syv år, forestås af arkæologerne professor Yossi Garfinkel fra Det hebraiske Universitet i Jerusalem og Sa’ar Ganor fra Den israelske Oldsagsmyndighed.

De er stødt på to kongelige offentlige bygninger, hvis lige ikke er fundet i kongeriget Judah. Ifølge Garfinkel er en af bygningerne et palads anvendt af kong David, mens den anden er et vældigt lagerrum.

Luftfotografi af udgravningsstedet.

De to arkæologer siger i en udtalelse:
– Khirbet Qeiyafa er det bedste eksempel på en befæstet by fra kong Davids tid. Den sydlige del af et stort palads, som dækkede et 1000 kvadratmeter stort område, blev udgravet øverst oppe. Muren som omgiver paladset er 30 meter lang Rundt om paladset var rum, hvor man fandt forskellige installationer – et bevis på en metalindustri, fragmenter af lerkar og fragmenter af alabasterkar, som var indført fra Egypten. Paladset ligger i midten og kontrollerer alle bygninger, der er lavere beliggende.

I udtalelsen hedder det:
– Herfra er der en glimrende udsigt så fjernt som til Middelhavet i vest og Hebrons Bjerge og Jerusalem i øst. Det er en ideel beliggenhed, hvorfra der kan sendes budskaber ved hjælp af brandsignaler Desværre blev en stor del af paladset ødelagt ca. 1400 år senere, da et befæstet stuehus blev bygget der i den byzantinske periode.

Ifølge de to arkæologer sås en søjleudsmykket bygning, ca. 15 meter lang og 6 meter bred, der blev brugt som lagerrum:
– Det var her, kongeriget opmaganiserede skatte, det havde modtaget i form af landbrugsprodukter indsamlet fra beboerne i forskelige landsbyer i området, hedder det i udtalelsen. Der er fundet hundreder af store kar, på hvis håndtag er et officelt segl som var sædvanligt i Judah-kongeriget i århundreder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Genstande fundet på udgravningsstedet.

Akæologerne siger, at paladset og lagerrummene er vidnesbyrd om et stats-sponsoreret byggeri og en administrativ organisation under kong Davids herskertid.

Ifølge Garfinkel og Ganor er dette et klart bevis på eksistensen af et kongerige, som kendte til at oprette administrative centre på strategiske punkter. Hidtil er intet palads blevet fundet, der så tydeligt kan tilskrives det tidlige 10. århundrede f. Kr. som dette. Khirbet Qiryafa blev formenlig ødelagt under en af de kampe, der blev udkæmpet mod filistrene ca. 980 f. Kr. Paladset som nu afsløres sammen med den befæstede by er en ny afdækning til forståelse af begyndelsen af kongeriget Judah.

Den israelske Oldsagsmyndighed og Natur- og Park-Myndigheden har erklæret området en national park og har aflyst en planlagt ny bebyggelse på stedet. Disse restriktioner vil begrænse en forventet tilstrømning af gæster fra ind- og udland, der vil
vide mere om kulturen på kong Davids tid.


Artiklen fortsætter efter annoncen: