LM-kirke på vej på Amager

Det gamle LM-missionshus på Kirkegårdsvej på Amager bliver efter nytår til LM-kirken på Amager.Luthersk Mission-kredsen på Kirkegårdsvej i København besluttede på et ekstraordinært kredsmøde den 26. maj at omdanne kredsen til en frimenighed fra 1. januar 2014.

Gert Lindgreen har været formand for LM-kredsen på Kirkegårdsvej i 22 år.

Gert Lindgreen er formand for Luthersk Mission (LM) på Kirkegårdsvej. Han var glad for den beslutning.

Tiden skulle modnes

– Jeg har ønsket, at vi skulle blive en frimenighed i en del år nu. Så jeg har nok været lidt utålmodig. Men nogle gange skal tiden først modnes. Ikke mindst, fordi vi lukker kredsen helt og starter fra bunden med den nye kirke, forklarer Gert Lindgreen, som har stået i spidsen for kredsen i 22 år.
En del af de andre frimenigheder i LM er nemlig blevet startet ved siden af kredsen som et supplement.
– De, som ikke ønskede at være med, var de ældre i forsamlingen. Det er jo vores venner, så vi er glade for, at der ikke blev smækket med døren, forklarer Gert Lindgreen, som mener, det vigtigste er at satse på de unge og familierne.
– Og de vil gerne lave frimenigheder, konstaterer han.
Det næste halve år skal bruges på at få afsluttet LM-kredsens almindelige arbejde og talerplan samt forberede vedtægter og menighedsstruktur til den nye tid.

Posen skal rystes godt

– Det er vigtigt, at det ikke bare er søndagsmødet, der flytter. Vi ønsker, at det bliver en fornyelse af formen, og at posen bliver rystet godt, forklarer Gert Lindgreen.
– Men vi er kun mellem 25 og 30 mennesker, så kræfterne er begrænsede. Det håber vi også, fornyelsen kan være med til at hjælpe på. Vi skal ikke konkurrere med Københavnerkirken (LMs anden frimenighed i København, red.), men der er trods alt en del mennesker, der bor på Amager, siger han med et smil.
På trods af sin alder er han klar til at tage en ekstra tørn.
– Jeg nærmer mig 70, men jeg kan stadig gøre en indsats nogle år endnu, slår han fast.
– Samtidig har vi brug for, at nogle af børnefamilierne bærer med, selvom de har travlt, fortsætter han.
Også den lokale Luthersk Missions Ungdom (LMU) er med i menighedsplanerne.
– I øjeblikket er mange af dem tilknyttet andre kirker. Vi vil ikke presse dem, men vi håber da, at disse ændringer kan trække flere af dem hertil.