Min tro inspirerer til at hjælpe de svage

Tove Videbæk, byrådsmedlem i Ikast Brande
Tove Videbæk, byrådsmedlem i Ikast Brande

Det Konservative Folkeparti

1. Hvilke tre mærkesager er vigtigst for dig?
– Styrke det levende og stærke kultur- og kirkeliv, inkl. sport og uddannelse i vores kommune.
Møde alle borgere med respekt, værdighed og medmenneskelighed, og økonomiske ressourcer skal målrettes de borgere, der har størst behov.
Styrke erhvervslivet – skabe arbejdspladser, så flere kan bidrage til den kommunale økonomi. Den vigtigste forudsætning for velfærd er et dynamisk erhvervsliv.

2. Undersøgelser viser, at danskerne har meget lidt tillid til politikeres integritet. Hvordan sørger du for, at man kan stole på dig som politiker?
– Jeg forsøger at holde det, jeg lover. Og jeg henviser ofte til min grundholdning og mine værdier, således at borgerne ved, at det parti, jeg repræsenterer, understøtter det, som jeg siger.

3. Skal kristendommen sættes over de andre religioner i Danmark? Hvis ja, hvordan konkret?
– Ja, det synes jeg bestemt. Det er kristendommen, der har været med til at forme det danske samfund. Både vedr. sundheds- og socialvæsen, hvor man tager sig af sin næste. Vedr. retsvæsen med retfærdighed og meget mere.
Ifølge grundloven har kristendommen en fortrinsret, frem for andre religioner, men vi har naturligvis religionsfrihed i Danmark, så danskerne har lov til at dyrke andre religioner og skifte religion. Men vi har ikke religionslighed.

4. Hvilken bibelsk figur (bortset fra Jesus) inspirerer dig mest og hvorfor?
– Dronning Ester i det gamle testamente inspirerer mig rigtig meget. Hun levede på en tid og i en situation, hvor hendes eget folk, jøderne, stod lige foran at kunne blive udryddet. Hun gik ind til kongen (på sit folks vegne), uden at være inviteret til det, og satte dermed sit eget liv på spil. Dronning Ester er et godt eksempel på et menneske, som sætter sit eget liv og sine egne goder på spil for at kæmpe for en sag, og her var det hendes eget folks liv. Fortællingen om Dronning Ester inspirerer mig rigtig meget.

5. Hvilket politisk område, som er knyttet til din kristne tro, brænder du mest for? Hvorfor?
– Jeg brænder meget for de udsatte. Det kan være de socialt udsatte børn, som er vokset op i familier, hvor de er blevet udnyttet på forskellig vis. Det kan også være misbrugere, som gerne vil ud af deres misbrug. Eller det kan være ældre eller uhelbredeligt syge, som trænger til omsorg og hjælp. Endelig kan det også være de ufødte børn, som ikke får lov at se dagens lys. De er i den grad også ”udsatte”.

6. Kan du give et eksempel på en enkelt politisk sag, du kæmper for, som kommer ud fra din kristne overbevisning?
– På kommunalt plan er det som nævnt kampen for at hjælpe og støtte de udsatte. Og i den forbindelse har jeg i vores kommune været med til at sætte fokus på fx hjælp til udsatte familier.
På nationalt plan vil jeg fortsat gerne være med til at kæmpe for det ufødte barns ret til livet.

7. Hvordan lever du konkret med din tro i hverdagen?
– I vores hjem er det en helt naturlig ting at gå til gudstjeneste søndag formiddag.
Derudover har vi i vort hjem andagt hver morgen, hvor vi læser et stykke fra Bibelen og beder sammen for de forskellige opgaver, vi har, samt for børn og børnebørn. For os er det helt naturligt, at sådan er det. Og det er trygt og godt at lægge hver dag i Guds hænder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:8. Hvilken af Jesu lignelser har gjort størst indtryk på dig og hvorfor?
– Lignelsen om den fortabte søn viser noget om Guds store og ubegribelige kærlighed til os mennesker. Mens lignelsen om den barmhjertige samaritan viser os, hvordan vi skal handle over for vore medmennesker.
Jeg kan ikke sige, hvilken af disse lignelser, der har gjort størst indtryk. De skal være der begge to. De siger noget om Guds forhold til os, og om hvordan vi skal være over for hinanden.

I sidste nummer kunne du læse svarene fra Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet, Stig Christensen, Kristendemokraterne og Niels Erik Søndergaard, Dansk Folkeparti.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: