Bibelen bobler stadig af liv

Kong Frederik VI lovede i sin tid det nyoprettede Bibelselskab sin ’allerhøjeste beskyttelse’.
Kong Frederik VI lovede i sin tid det nyoprettede Bibelselskab sin ’allerhøjeste beskyttelse’.

Det danske Bibelselskab markerer 200-års jubilæet bl.a. med at udgive de to første gammeltestamentlige skrifter på nudansk, som skal matche Den Nye Aftale.

Den 22. maj 2014 fejrer Bibelselskabet sin 200 års fødselsdag. Det bliver markeret med en lang række aktiviteter, som skal vise Bibelens betydning for samfundet og den enkelte borger.

Da Bibelselskabet blev dannet for 200 år siden, hed året 1814. Det var året efter, at Danmark var gået konkurs – med deraf følgende problemer – også i landets selvforståelse. På flere måder blev året 1814 vendepunktet for Danmark, åndeligt såvel som kulturelt.

Økonomisk bankerot – åndelig opvågnen

Selvom Danmark også mistede Norge, skete der i året 1814 nogle afgørende vigtige og spændende ting. De første lovtiltag til det, vi kender som folkeskolen, blev til. I de styrende lag var der en erkendelse af, at uddannelse og dannelse var nødvendig.
Midt i den økonomiske og politiske krise skete der en åndelig og kulturel opblomstring. Det var Danmarks guldalder med store forskere, malere, kunstnere, digtere og tænkere som H.C. Ørsted, E. W. Eckersberg, Bertel Thorvaldsen, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig. De prægede samfundet med deres ord, billeder og tanker og har haft betydning helt op til nutiden og langt udenfor landets grænser.

Bibelselskabet stiftes

Da Bibelselskabet blev stiftet, lød programerklæringen: ’Nu er det tid til at udbrede kendskabet til den hellige skrift’.
Ordene blev sagt af biskop Friederich Münter ved festtalen og skulle sende det signal, at Bibelen har en uvurderlig værdi.
Den er ikke blot en bog blandt mange, men et åndeligt, sprogligt og kulturelt skatkammer, der får kirke og folk til at hænge sammen. Biskop Münter ville sammen med initiativtagerne til Bibelselskabet bane vej for denne fantastiske virkelighed.

Intet nyt under solen

’Der er intet nyt under solen’, ’Vend den anden kind til’, ’Værn om enken, den fremmede og den faderløse’, er blot tre eksempler på ord fra Bibelen, som er gået ind i hverdagssproget.
Selv om der i vore dage er debat om velfærdssamfundet, er Danmark et af de steder på kloden, hvor man mest forsøger at efterleve og lovgive ud fra at ”værne om enken”.
Man kunne også blot omskrive det til at beskytte de svageste, og dermed vise den inspirationskraft fra Bibelen, der også aftegner sig i vor lovgivning, vore holdninger og værdier.
Danmark er ikke det eneste land, hvor Bibelen på den måde har påvirket samfundet. Martin Luthers oversættelse af Bibelen fik stor betydning for det tyske sprog, fx ved at salmesangen ændrede sprog fra latin til tysk.

Regenten er protektor

Både i 1814 og nu i 2014 står den siddende regent bag Bibelselskabet som protektor.
I et brev til biskop Friederich Münter i anledning af biskoppens ønske om at fremme brugen af Bibelen i samfundet skriver Frederik VI:
”Med særdeles velbehag erfarer vi, at biskoppen over Sjællands Stift, doktor i teologi, biskop Münter med flere, beflitter sig på at oprette i vort rige Danmark et Bibelselskab … Vi ville derfor herved tilsige benævnte selskab … vor allerhøjeste beskyttelse”.

Bibelen fejres i 2014

I jubilæumsåret har Bibelselskabet sat mange aktiviteter i gang for at udbrede kendskabet til Bibelen for almindelige mennesker.
Engagerede samfundsborgere skal medvirke til at markere jubilæet med en række events. Der vil bl.a. være festgudstjenester, udgivelse af magasiner, offentliggørelse af ny bibelsalme og jubilæumsindsamling for bibler til indsatte landet over.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelen på nudansk

Oversættelsen bygger videre på Bibelselskabets erfaringer med Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på Nudansk, som udkom første gang i 2007.
Målet er at oversætte hele Det Gamle Testamente til nudansk og at udgive det sammen med Det Nye Testamente som Bibelen på nudansk inden for 3-5 år.
Projektet er afhængigt af fondsstøtte. Der er indtil videre givet tilsagn om mere end 2 millioner kroner.
I alt 17 eksperter i hebraisk, teologi, dansk, nudansk og bibelformidling har allerede bidraget til projektet.
Prædikerens Bog og Første Mosebog udkommer allerede i efteråret 2014 og markerer Bibelselskabets 200-års jubilæum.
Oversættelsen er anbefalet af professor Kirsten Nielsen, professor Hans Jørgen Lundager Jensen, lektor Leise Christensen og sognepræst og rådgiver for reformationsjubilæet i 2017, tidligere biskop Niels Henrik Arendt, skriver Bibelselskabet.
Flemming/Bodil

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: