Dåbsritual uden anger og forsagelse deler den anglikanske kirke

I forbindelse med barnedåb i Den anglikanske Kirke plejer forældre og faddere at skulle svare ja til, at de forsager Djævelen og angrer deres synder.
I forbindelse med barnedåb i Den anglikanske Kirke plejer forældre og faddere at skulle svare ja til, at de forsager Djævelen og angrer deres synder.

I stedet for at forsage Den Onde kan man nu udtrykke afvisning af ’det onde’ i forbindelse med dåb i den engelske kirke. Men det er en udvanding af troen, siger kritikere.

Den engelske kirke afprøver nu alternative ritualer, som ikke nævner anger af synd eller forsagelse af Djævelen, til brug ved dåb.

Ønsket om nye ritualer kommer fra en gruppe præster i Liverpool stift, som føler, at det gamle ritual både historisk og teologisk er ude af trit med moderne mennesker.

Det onde eller Den Onde

Især kirkefremmede forældre og faddere stejler over, at de skal svare på, om de ’forsager Djævelen og alt oprør mod Gud’ og om de ’angrer de synder, der skiller dem fra Gud og deres næste’ forklarer præsterne fra Liverpool.
Ifølge det alternative forslag skal forældre og faddere svare ja til, at de ’afviser det onde og alle dets mange former og dets tomme løfter’.

’En ateist-bekendelse’

Mange præster, bl.a. den tidligere biskop af Rochester, Michael Nazir-Ali, advarer dog mod det nye ordvalg.
– Der er ikke noget behov for at udelade vigtige elementer af læren. Der er brug for at forklare dem.
I stedet for hele tiden at nedtone den kristne lære, hvad-
enten det drejer sig om dåb eller ægteskab eller død, skulle vi hellere forberede mennesker til disse vigtige overgange. Der er tale om en udvanding af begreberne synd og anger, siger Nazir-Ali.
Enhver ateist kan sige ’Jeg afviser det onde’. Men hvis man fjerner angeren, rører man ved hjertet af hele ideen om menneskers behov for at blive døbt, mener Nazir-Ali.

Djævelen er forældet
Selv ateister kan bruge det nye ritual, mener tidligere biskop Michael Nazir-Ali.
Selv ateister kan bruge det nye ritual, mener tidligere biskop Michael Nazir-Ali.

Liturgi-kommissionenes formand Rev. Stephen Platten, biskop af Wakefield, hævder dog, at den nye tekst stadig kræver anger. Derimod er ’djævelen’ i den gamle tekst teologisk problematisk, mener han.
Den anglikanske kirke har for nylig præciseret nogle udtalelser om dåbsceremonien. Det passer ikke, som det har været hævdet i flere medier, at ritualet har været uændret i over 400 år. Det er nemlig blevet revideret tre gange i løbet af de sidste 30 år, siger kirkens ledelse.

Endelig godkendelse

Før det nye ritual får sin endelige godkendelse af generalsynoden, skal det afprøves af en række sogne indtil påske, siger ærkebiskoppen af Canterbury, Most Rev. Justin Welby.