Ønske om ny skole i Sommersted

En arbejdsgruppe vil omdanne den tidligere Sommersted Efterskole til en STU-skole på kristent grundlag.
En arbejdsgruppe vil omdanne den tidligere Sommersted Efterskole til en STU-skole på kristent grundlag.

En kirkelig arbejdsgruppe ønsker at omdanne den tidligere Sommersted Efterskole til en skole for unge med særlige behov. Der holdes stiftende generalforsamling den 30. januar.

En arbejdsgruppe ønsker at skabe en STU-skole (for Særligt Tilrettelagt Undervisning) på den nedlagte Sommersted Efterskole.

Lovgivningen giver mulighed for at oprette STU-skoler for unge, der har forskellige udfordringer i livet. Der kan være tale om et fysisk eller psykisk handicap eller om unge, der ikke har mulighed for at tage en normal ungdomsuddannelse.

Indkalder til stiftende generalforsamling

Formålet med en STU-uddannelse er, at unge med særlige behov får de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse eller få et job som voksne.
En arbejdsgruppe med rødder i det kirkelige landskab indkalder torsdag d. 30. januar kl. 19.00 til en stiftende generalforsamling for STU-projektet på den tidligere Sommersted Efterskole.

Kommunalt behov

– Kommunerne er pligtige til at tilbyde STU-undervisning, men kun halvdelen af de 22 kommuner i regionen tilbyder en STU-uddannelse.
Nogle kommuner vælger at købe sig ind i institutioner, som ligner den, vi tænker oprettet i Sommersted. Så vi er overbevist om, at der er basis for en sådan skole. Vores forslag er, at den skal hedde Sønderjyllands STU-skole, siger en af initiativtagerne, Mads Christensen.

Brug for opbakning

Mads Christensen påpeger, at projektet både har brug for at få etableret en bestyrelse med stærke kompetencer samt mange frivillige ”ambassadører” til at fortælle om projektet.
Bestyrelsen, som skal findes ved den stiftende generalforsamling, skal blandt andet have fokus på at gå i forhandling med kreditforening og banker samt straks kunne videreføre projekttankerne.
Den lokale forankring er også noget, som Mads Christensen mener er vigtigt, hvor han håber, at mange vil møde op den 30. januar for at høre nærmere om projektet og bakke op. Her vil der også være lejlighed til at få uddybet eventuelle spørgsmål.

Kristne værdier

Mads Christensen fremhæver, at skolen får en klar diakonal profil og kommer til at bygge på kristne værdier på et folkekirkeligt grundlag. Det betyder, at hvert enkelt menneske, også dem med udfordringer i livet, bliver betragtet som unikt og værdifuldt.