Problemer med distribution af Udfordringen

Nogle læsere har haft problemer med leveringen af Udfordringen. Men det kommer snart i orden.

Før nytår oplevede mange læsere problemer med, at avisen blev leveret for sent af postvæsnet.
Derfor besluttede Udfordringen at skifte distributionen over til Porto Partner, som bruger en kombination af Bladkompagniet og Postvæsnet. Det betyder, at langt de fleste aviser nu leveres med Bladkompagniet. Fordelen er bl.a., at avisen kommer ud sammen med dagbladene inden kl. 6.30 torsdag morgen. En lille del af oplaget distribueres fortsat af Postvæsnet. Det er til de læsere, som bor i områder, hvor Bladkompagniet ikke uddeler aviser. Det kan fx være yderområder.
Rigtig mange læsere har da også oplevet en markant forbedring. Men desværre har en del læsere ikke fået avisen i de første uger af året.
Udfordringens medarbejdere har derfor haft meget travlt med at tage telefoner og forklare, samt indberette fejlene til Porto Partner, der dels beder Bladkompagniet om at udbringe de manglende aviser, og i nogle tilfælde selv eftersender aviserne med postvæsnet.
Udfordringens abonnements-folk har gjort deres yderste for at få det til at fungere. Men det har været meget svært.
Nu er der indgået en aftale med Porto Partner om, at læsere, der ikke får deres avis, kan sende en mail direkte til:
hh@portopartner.dk
Hvis man har på fornemmelsen, at udeblivelsen skyldes problemer med abonnements-betaling, flytning eller lignende, kan man dog fortsat henvende sig til Udfordringen på abonnement@udfordringen.dk eller på tlf. 74562202.
Vi håber, læserne vil bære over med problemerne, som Udfordringens hårdtprøvede medarbejdere ikke er skyld i.
Der er tale om indkøringsproblemer fra Bladkompagniets side. Det bliver bedre.
Aviserne kan for tiden derfor læses gratis på udfordringen.dk, hvis man skriver brugernavn udf-net og månedens password troskab.
Henri Nissen, redaktør.