Muslimer i Afrika bliver kristne!

s14_lille pigeAf Jørgen Vium Olesen

To provinser i det nordlige Mozambique, som før var muslimske, bliver nu officielt betegnet som kristne af regeringen i Mozambique.

Dette sker bl.a. efter at Heidi og Roland Baker organisation ”IRIS” har været med til at starte mere end 4,500 menigheder i én af disse nordligste provinser og 10,000 menigheder i hele Mozambique.

Dansk bog

Den danske forfatter og redaktør Henri Nissen har besøgt Heidi og Roland, for at beskrive det arbejde, der forvandler en nation og ændrer historien. Hans bog udkom den 2. september 2014 på dansk og engelsk fra forlaget Scandinavia i København.

Ikke had men kærlighed

I en tid hvor religiøse motiver driver mennesker til at handle i had og koldt blod for at gennemtvinge forandringer i Mellemøsten, er det en ualmindelig stor opmuntring at være vidne til mennesker, der lykkes med at forvandle en nation med en strategi, der handler om kærlighed.
Roland og Heidi Baker (også kaldet Afrikas Moder Teresa) besluttede for femten år siden at starte et børnehjem i en af verdens fattigste lande, Mozambique.
Deres mission var at elske og tage sig af de mindste, favne de udstødte, trøste de syge og hjælpe de fattigste af de fattige.
Deres mission var begyndelsen til en vækkelse, der har haft en gennemgribende påvirkning på selv de fjerneste egne af det store land i det sydøstlige Afrika.

Mange undere og tegn

En af årsagerne til denne vækkelse er, at der følger mange undere og tegn med overalt hvor evangeliet er blevet forkyndt af Heidi og Roland Baker og deres organisation. Døve har fået deres hørelse igen, blinde kan nu se og de mange andre mirakler har fået hele landsbyer til at omvende sig fra islam til kristendommen.
Bl.a blev denne lamme pige på 5,  som aldrig havde kunnet gå, helbredt da der blev bedt for hende i Zambezia i Mozambique.

Over 10,000 nye menigheder

For nogle år siden oplevede Mozambique en katastrofal oversvømmelse, som gjorde hundrede tusinder af mennesker hjemløse.
Midt i denne katastrofe trådte IRIS til og hjalp sammen med mange af de evangelister, der har tilsluttet sig til dette arbejde, tusindvis af nødlidende familier, børn og ældre.
De kunne vise dem Guds kærlighed og omsorg og hjælpe mange med mad og medicin. (fx. gav organisationen 100.000 personer mad og medicin.)

En kærlighedens revolution

Når man ser en video af Heidi Bakker, så er hun altid omgivet af en mængde børn, som kravler op på hendes skød, falder hende om halsen og vil være så tæt på hende, som de kan komme..
Hun ønsker at elske menneskerne omkring sig, og kærligheden er det altoverskyggende våben i kampen mod den fattigdom, vold, had og brudthed, som møder hende dagligt.
Derfor er hun med rette blevet kaldt Afrikas Moder Teresa. Hun giver sit liv for de fattigste, for dem som ikke regnes for noget, men som i Guds øjne er dyrebare.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er denne varme kærlighed, som har sat en kærlighedens revolution i gang i Mozambique.
En revolution, som forvandler nationen indefra og overvinder en kold og undertrykkende religion, fyldt med frygt og vold.
En fantastisk missions-beretning, som vil gå over i historien som én af vor tids største kristne vækkelser, i én af verdens fattigeste lande.