DR Kirken

s25_dr kirkenHåb er frygtens værste fjende, siger søndagens præst, Per Vibskov Nielsen. Det håb vi finder så stærkt udtrykt i Jesu lignelse om hyrden, der utrætteligt søger efter det ene vildfarne får ud af flokken på hundrede.  Gudstjenesten er optaget i Fredenskirken i Aarhus med kirkens pigekor og en meget ung solist. Foto: DR Kirken