2500 år gamle fæstningsværker fundet ved grænsen til Gaza

Israelske arkæologer har gjort et stort fund – 2500 år gamle fæstningsværker er kommet for dagen ved grænsen til Gaza-striben.

 

udgravning

De har formentlig været i brug under det persiske riges krig mod Alexander den Store.
En af arkæologerne siger:
– Sikkerhedstruslerne nu er de samme, som eksisterede for 2500 år siden – det er blot våbnene, som er anderledes.
Der er en vis ironi i, at det israelske samfund Netiv HaAsra er omgivet af befæstede anlæg i lyset af den vedvarende rakettrussel fra Gaza.
Fundet blev gjort, da der skulle bygges nye boliger få hundrede meter fra grænsen. Bulldozere kom over nogle unikke sten, standsede arbejdet, og arkæologer blev tilkaldt.
Der dukkede enestående oldsager frem, omfattende stenovne og forskellige slags opbevaringskar. Tilmed flasker til vin og olivenolie.
Dr. Yael Abadi-Rice fra Den israelske Oldsagsmyndighed siger, at fæstningen lå på en vej, der førte til havet i den persiske æra. Den var 10 km fra Gaza by og 10 km fra Ashkelon og var en perfekt forbindelse mellem dem som led i en lang linje af befæstede anlæg ved kysten.
– På toppen af højen fandt vi et fæstningstårn lavet af sten og muddermursten. En trappe førte op til toppen af det massive tårn, som er delvis bevaret. Vi fandt våben, omfattende pilespidser og spydhoveder lavet i bronze og jern, fortæller Dr. Yael Abadi-Rice.
Stedet blev voldeligt ødelagt, formentlig i slutningen af den persiske æra, da Alexander den Store erobrede området i det 4. århundrede f. Kr. Det blev først befolket påny i den byzantinske æra, 1000 år senere.