ADRA med i DR-indsamling

Den 31. januar holder DR den store Danmarksindsamling, som i år har fokus på uretfærdighed.

 

ADRA har udgivet et undervisningsmateriale om anti-vold.
ADRA har udgivet et undervisningsmateriale om anti-vold.

De fattige skal styrkes gennem retfærdighed, mener ADRA Danmarks generalsekretær forud for året TV-indsamling. Når DR lørdag den 31. januar viser det store Danmarks Indsamlings-show, vil der være fokus på uretfærdighed. Sidste år samlede danskerne 87 millioner kroner ind til udviklingslandene under overskriften ”Når mor mangler”. I 2015 er temaet for Danmarks Indsamling ”Uretfærdighed”. Det kan fx være, at regeringen stjæler folks jord, at teenagere prostituerer sig for at deres ludfattige familier kan overleve. Og det er bunduretfærdigt, når multiresistent tuberkulose breder sig eksplosivt, mener Lehnart Falk.

Vold i skolen

I udviklingslandene er det som regel sådan, at uretfærdighed og fattigdom følges ad.
– Bekæmpelse af fattigdom rækker meget videre end at skaffe det basale – vand, mad og husly – gaver, vi som gode kristne også gerne giver, siger Lehnart Falk og fortæller om den 14-årige skoledreng Jean-Marie fra Rugombo i Burundi: Gårdvagten befalede drengen at knæle midt i skolegården i 30 minutter, da han en dag sidste år var kommet for sent i skole. Drengen fortalte roligt og respektfuldt sin lærer, at en sådan straf er i strid med skolens regler. Men læreren fik smidt Jean-Marie ud af skolen på grund af ulydighed.

Vold bremser udvikling

Den morgen mistede Jean-Marie sin fremtid. I et land som Burundi kan det at være uden uddannelse være ensbetydende med et liv som arbejdsløs.
Burundi er ikke alene verdens 10. fattigste land. Det er også et af verdens værste lande at være barn i. Vold, ydmygelser og seksuelt misbrug er omfattende i skolesystemet, og det afholder mange børn fra at gå i skole – og, hvis de går i skole, forhindrer regulær angst for lærerens afstraffelser og udnyttelse børnene i at koncentrere sig og holde motivationen.
Konsekvensen er negativ for hele samfundets udvikling – mens det at sige fra over for volden skaber en positiv effekt. Historien om Jean-Marie ender dog lykkeligt. Han har nemlig deltaget i et af ADRA Danmarks programmer, som uddanner børn og voksne i at imødegå voldelig adfærd fra voksne autoriteter. Derfor turde Jean-Marie tale læreren imod. Familien, lokalsamfundet og de øvrige 8-9. klasses elever tog sagen til den embedsmand, som har ansvaret for kommunens uddannelsesinstitutioner. Resultatet blev, at Jean-Marie nu er tilbage på skolebænken. ADRA Danmark støtter oprettelsen af klubber, hvor børn, deres forældre og lærere sammen diskuterer vold og bliver trænet i at undgå voldelig adfærd. Budskabet om anti-vold bliver også udbredt via lokalradio.
– Jeg håber, at Jean-Marie bliver ingeniør eller skolelærer en dag og bidrager til sit lands og sin landsbys udvikling. Jeg er overbevist om, at han allerede nu er et lysende eksempel for sine kammerater. Og at det var læreren, som smed ham ud af skolen, der har fået den største lektie, slutter Lehnart Falk.
ADRA Danmark vil bruge pengene fra årets Danmarksindsamling på at udbrede kendskabet til børns rettigheder til 10.000 mennesker i Burundi.