Ti provster underskriver appel til Flygtningenævnet

Den 17. december bragte TV2 nyheden om Mustafa, som har fået kirke-asyl af frygt for udvisning til Afghanistan. Københavns biskop og ti provster opfordrer Flygtningsnævnet til at genoptage sagen.

- Det er min seng, så jeg sover her, forklarer Mustafa på godt dansk. Han sidder sammen med sognepræst Niels Nymann Eriksen ved siden af orglet i Apostelkirken på Vesterbro. Foto fra TV2 Nyhederne den. 17. december.
– Det er min seng, så jeg sover her, forklarer Mustafa på godt dansk. Han sidder sammen med sognepræst Niels Nymann Eriksen ved siden af orglet i Apostelkirken på Vesterbro. Foto fra TV2 Nyhederne den. 17. december.

10 provster fra Københavnsområdet har appelleret til Flygtningenævnet i sagen om de konverterede brødre Mustafa og Zekrya Sakhizada, som risikerer at blive sendt til Afghanistan.

Den 16-årige Mustafa opholder sig p.t. i kirkeasyl i Apostelkirken, mens den 20-årige Zekrya sidder i fængsel. – Vi føler et medansvar for de her to drenge, som er blevet en del af fællesskabet her. Vi kan ikke bare se dem forsvinde tilbage til Afghanistan, hvor de ikke har noget netværk eller en familie – og hvor de som kristne vil få nogle meget vanskelige vilkår at leve under, forklarer sognepræst Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken på Vesterbro.

Protest fra kirkeledere

Drengenes familie kommer fra Iran, men forældrene flygtede for 16 år siden til Afghanistan. Derfor skal brødrene udvises til familiens nye land. Men Afghanistan er et farligt land for kristne – især hvis de er konverteret fra islam. Alligevel afviser Flygtningenævnet at tage hensyn til brødrenes nye tro. Zekrya er allerede blevet døbt, mens Mustafa, som endnu ikke er myndig, ønsker at blive det. Det har fået 10 københavnske provster til at reagere: ”…vi finder det dybt kritisabelt, at Flygtningenævnet afgør ægtheden af menneskers konversioner ved et skrivebord uden at føre samtaler med pågældende og på den baggrund fastslår, at Zekrya stadig er muslim, selvom han er døbt, og han derefter udvises til et land, hvor kristne risikerer forfølgelse” hedder det i provsternes appel. De ti bakker dermed op om den appel, Københavns biskop tidligere har rettet til Flygtningenævnet i et åbent brev. ”Vi henvender os til offentligheden for at støtte de to unge mennesker, for at bakke op om Apostelkirkens medmenneskelige hjælp til de pågældende og for at tilslutte os biskoppens appel og protest” slutter brevet fra provsterne. De ti underskrivere, som alle er provster ved Københavns Stift, er: Finn Vejlgaard, Gotfred Larsen, Poul Bo Burkal Sørensen, Kirsten Jørgensen, Anders Gadegaard, Ejgil Bank Olesen, Gert Blak Mogensen, Johanne Haastrup. Erik Balslev-Clausen og Leif Holmstrøm.