Debataften: Had eller frihed til forskellighed

Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen (V) er teolog og inspireret af Grundtvigs frihedsbegreb.
Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen (V) er teolog og inspireret af Grundtvigs frihedsbegreb.

Tre menighedsråd indbyder til debat i Thorsø Kirke den 9. marts om bl.a. troens rolle for danskerne.

Er den kristne tro, som er grundlaget for vores lovgivning, kultur og kirke, blevet en selvfølgelighed for danskerne? Og gør friheden os ligegyldige for vore egne og andres holdninger og værdier? Disse emner bliver taget op på en paneldebat den 9. marts på Kirkegade i Thorsø.

Menighedsrådene i Vejerslev, Aidt og Thorsø har bedt tre personer komme med deres bud på bl.a. disse udsagn:
– Frihed til fadervor eller halal slagtning. Frihed til kors eller tørklæde. Er kristentroen blevet mere folkelig end kristen? Er ligegyldighed en trussel mod vor kristne arv? Hvilke kulturelle og åndelige værdier giver vi videre til næste generation? og Kan had ændres til tillid? Oplægsholderne er folketingsmand Esben Lunde Larsen, journalist Martin Bjerregaard Jensen og teolog Birgitte Graakjær Hjort.

Esben Lunde Larsen, Hvide Sande er folketingsmedlem, uddannelses- og forskningsordfører og cand.theol. samt ph.d. om “Grundtvigs frihedsbegreb”. Martin Bjerregaard Jensen, Thorsø, er tidligere lærer og journalist, aktiv i lokalsamfundet og samfundsdebattør. Birgitte Graakjær Hjort, Aarhus er ph.d. og tidligere sognepræst, leder af folkekirkens Videncenter og daglig leder af pastoralseminariet i Aarhus. Hun har i mange år været frivillig på Reden, et værested for kvinder i Aarhus, og er tidligere landsformand for KFUKs Sociale Arbejde.

Arven fra Grundtvig

Esben Lunde Larsen siger forud for aftenen:
– Frihed er en hjørnesten i det danske samfund, som vi ofte glemmer, fordi den er så selvfølgelig for os. Kristendommen har bidraget til en frihedstænkning, som har haft blik for næsten alt. Ikke mindst fra Reformationen i 1500-tallet og frem, hvor der med Luthers tanker om et kristen-menneskes frihed sættes grænser for staten og fyrstens muligheder for at krænke den enkeltes åndsfrihed. Vi har en opgave i dag i at hylde den arv ved selv at udleve Grundtvigs tanke om, at kun den er fri, som også lader næsten være fri med sig.

Inspireret af Oskar Hansen

Martin Bjerregaard Jensen lægger vægt på, at der skal være plads til alle, der vil. Han er inspireret af arbejderdigteren Oskar Hansens sang ’Danmark for folket’ fra 1934.
– Der hersker for mig ikke tvivl om, at der skal være plads til alle ved vort samfunds bord, men det er – og skal være – et bord, hvor vore kristne grundtanker og vore demokratiske værdier er det, der bestemmer bordplanen. Respekt for – og accept af – andre kulturer og trosretninger må dog aldrig blive en trussel for vor egen kristendom og demokratiske værdier, siger Martin Bjerregaard Jensen.