Sommercamps tilbydes at sælge adresser på deltagere

Markedsføring med tilbud om 75 kr. for en lejrdeltagers navn vækker undren – og glæde.

– Vi ønsker at beskytte deltagerne på vores sommercamp og vores medlemmers oplysninger. Derfor vil vi ikke indgå i et samarbejde om at sælge navne og adresser, selv om vi kunne tjene godt på det. Det siger Dansk Oases generalsekretær Karsten Bach.

Han er blevet tilbudt et samarbejde med en sælger fra Kristeligt Dagblad, hvorefter Oase skulle modtage 75 kr. pr. navn og adresse på en lejrdeltager, som ikke i forvejen holdt avisen. Deltagerne ville få avisen i fire uger og undervejs blive ringet op.

I strid med loven?

– Det vurderer jeg konflikter med lovgivningen, siger direktør Keld Kobborg fra Kobborg Consult, som selv skaffer nye medlemmer og abonnenter for en del kirkelige organisationer.
– Man må ikke på fx et sommerstævne udlevere alle deltageres navne og adresser til en anden virksomhed – fx et blad – med henblik på at tilbyde dem et særligt favorabelt abonnement. Uanset, hvor meget bladet betaler for at få adresserne, fastslår Keld Kobborg.

“Det vurderer jeg konflikter med lovgivningen”, siger direktør Keld Kobborg fra Kobborg Consult

– Hvis man skal gøre det, skal det enten foregå ved, at hver enkelt deltager i sommerstævnet bliver spurgt, om man vil acceptere, at navne- og adresseinformationer videregives, eller det skal fremgå af indbydelses- og tilmeldingsmaterialet til sommerstævnet, at man ved tilmelding til dette stævne også bestiller et abonnement på et blad, siger Keld Kobborg. KDs tilbud til Oase indebar dog heller ikke, at alle navne på deltagere skulle videregives, men at deltagerne ved tilmelding selv skulle sige ja til at blive kontaktet af KDs sælgere.
– Men vi skønnede, at det var lige på grænsen af det rimelige at sammenblande tingene på den måde, siger Karsten Bach, der selv har en fortid som salgchef og undrer sig over den nævnte form for markedsføring.

IM: Hus forbi

Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen siger, at IM slet ikke har fået en henvendelse.
– Vores bibelcampinger er lokalt ledet. Og vi registrerer slet ikke deltagerne på bibelcampinger. Så vi har heller ingen planer om at udlevere navne, lover IMs generalsekretær.

Nej tak fra Baptister og Missionsforbundet

– På Baptistkirken og Missionsforbundets fælles stævne på Efterskolen Lindenborg har vi en politik om ikke at udlevere adresser til tredje part, så det vil ikke kunne komme på tale. Adresser som folk oplyser i forbindelse med tilmelding bliver kun brugt internt i forbindelse med stævnet, og vil derfor ikke kunne videregives til andre, siger John Nielsen, som er Missionsforstander i Det Danske Missionsforbund.

Apostolsk ja tak

Apostolsk Netværk har ikke de samme betænkeligheder. Lederen Jacob Viftrup ser tilbuddet som en forlængelse af de muligheder, der i forvejen er for at købe stande og reklameplads:
– I år har vi så aftalt med Kristelig Dagblad, at vi giver den mulighed på vores tilmeldingssystem, at man takker ja til at modtage Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger, hvis man ønsker det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På den måde får man som deltager glæde af en supergod avis i 4 uger og man er med til at støtte sommercamps muligheder for at udvikle sommercamp. Der er absolut ingen etiske problematikker for os her. Det ville være uetisk for os, hvis vi uden at sige noget om det solgte de data til diverse virksomheder, som kunne bruge dem til deres egen markedsføring, siger pastor Jacob Viftrup fra Apostolsk Netværk. Pinsevækkelsens Sommercamp har endnu ikke svaret på henvendelsen.