Kommuner presser svage kvinder til abort

Også dagbladet Nordjyske skrev om høringen, der var arrangeret i et samarbejde mellem Kristendemokraterne og Konservative.
Også dagbladet Nordjyske skrev om høringen, der var arrangeret i et samarbejde mellem Kristendemokraterne og Konservative.

Det kom frem under høringen på Regionshuset i Aalborg i mandags.

Der er eksempler på, at kommuner presser gravide til abort. Det drejer sig om kvinder, der får at vide, at deres barn vil blive fjernet ved fødslen, hvis de vælger at få det. I den situation vælger de fleste kvinder at få abort…

Det oplyste sygeplejerske Eva Damsgaard, da hun beskrev erfaringerne med støttesamtaler på Sygehus Vendsyssel. Den slags sager kendte rådgivningschef Ulla Krogager, Mødrehjælpen, også til. Hun lagde dog vægt på, at man i de fleste tilfælde kan finde en god løsning med kommunen – forudsat at kvinden er indstillet på at samarbejde konstruktivt med de kommunale myndigheder. Ulla Krogager fremhævede i øvrigt, at 60% af de kvinder, som Mødrehjælpen får kontakt med, aldrig har hørt om det offentliges tilbud om støttesamtaler.

Kun råd til en time

Sygeplejerskerne Dorthe Bisgaard Jørgensen og Mona Sørensen gjorde rede for støttesamtalerne på Gynækologisk afdeling og Ambulatorie på Aalborg Universitets Hospital. Begge steder tilbyder man samtaler af 1 times varighed. De kunne berette, at man desværre ikke havde økonomi til at inddrage socialrådgivere, hvilket svækker enhedernes tilbud noget.

s.4 nr 2 Abort-220 pct. får psykiske mén

Jordemoder Hanne Rønn, Retten til Liv, beskrev foreningens erfaringer med rådgivning af gravide og med kvinder, der har fået provokeret abort. Bl.a. rapporterede hun, at 20% af de kvinder, der har fået abort, på kortere eller længere sigt får psykiske problemer. Bl.a. denne store risiko bør alle kvinder, der overvejer abort, få oplysninger om. Ikke mindst af den grund går Retten til Liv ind for, at alle abortsøgende skal have rådgivning.

Adoption er en mulighed

Kirstine Guldager Madsen, Hjerte for Liv, beskrev foreningens erfaringer med online rådgivning af gravide. Desuden kom hun ind på adoption som et vigtigt alternativ til abort. Hvis det alternativ for alvor skal have vægt, skal der efter hendes mening være gode muligheder for såkaldt åben adoption. Debatten på høringen var livlig. De fleste var enige om, at det er meget vigtigt at forbedre de tilbud om støtte og rådgivning, som gives til gravide i de forskellige sammenhænge.

Færre aborter

Antallet af aborter er faldet fra næsten 30.000, da aborten blev fri i 1973 til nu ca. 15.000 årligt. Fødselstallet er dog også faldet. Færre kvinder bliver gravide. I 2008 blev der født 65.038 nye danskere og i 2013 var antallet faldet til kun 55.873. Samtidig sælges der ca. 100.000 fortrydelsespiller årligt i Danmark. Så det reelle aborttal er formentlig noget højere.

Af Peter Øhrstrøm og Henri Nissen


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: