Ny sekretariatschef i Det Mellemkirkelige Råd

Birger Nygaard
Birger Nygaard

Cand.teol. Birger Nygaard skal være sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd fra april.

Blandt mange kvalificerede ansøgere valgte Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) en kandidat, som man kender rigtig godt i forvejen. Den kommende sekretariatschef Birger Nygaard har nemlig de seneste tre år været ansat i MKR med folkekirkens mission som ansvarsområde. Han overtager den samlede, daglige ledelse af MKR, når Jørgen S. Sørensens åremålsansættelse udløber den 31. marts 2015.

Trosfrihed i fokus

– Rådet har valgt trosfrihed, forfølgelse af kristne samt folkekirkens arbejde for og blandt kristne og konvertitter, der søger i sikkerhed i Danmark i disse år som fokus-områder for det mellemkirkelige arbejde de kommende år, fortæller Mogens S. Mogensen, der er formand for Rådet. Mogensen fremhæver vigtigheden af Birger Nygaards store internationale indsigt, ”fordi Folkekirkens mellemkirkelige Råd er det organisatoriske og teologiske bindeled til de internationale kirkelige netværk.”

Organisatorisk erfaring

Den 55-årige Birger Nygaard er cand.teol. og har en MA i interkulturelle studier. I sine yngre år var Birger Nygaard med til at starte Oase-bevægelsen. Han har tidligere været økonomichef i Santalmissionen og generalsekretær for Dansk Missionsråd, har haft forskellige poster i Areopagos-stiftelsen og er nu formand for Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. – I de frie, kirkelige organisationer har Birger Nygaards evner som idéeskaber og projektmager været meget værdsat.

Det samme vil gælde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, selv om det er et formelt organ i folkekirken med lovbestemte pligter og rammer, mener Mogens S. Mogensen: – Birger Nygaard har mange års rutine i samspillet med ministerier og myndigheder og en god fornemmelse for politiske muligheder og strategiske partnerskaber. At han så kombinerer dette med drive og handlingsorientering vil blot bidrage til at gøre Rådets virke endnu mere relevant for samarbejdspartnere og lokale menigheder mener formanden.