Hvad mener folketingskandidaterne om abort?

- Vælgerne bør kende de enkelte folketingskandidaters holdning til abort, mener landssekretær Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv. Til højre et print fra hjemmesiden stemforlivet.dk
– Vælgerne bør kende de enkelte folketingskandidaters holdning til abort, mener landssekretær Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv.
Til højre et print fra hjemmesiden stemforlivet.dk

På hjemmesiden Stemforlivet.dk kan man se folketingskandidaternes svar på tre spørgsmål om abort.

– Der er både lyspunkter og det modsatte i folketingskandidaters holdning til abort, siger Retten til Liv, som via partikontorerne har stillet alle kandidaterne tre spørgsmål om deres holdning til fri abort og ufødtes rettigheder.

Spørgsmålene kan besvares med Ja eller Nej, men mange har valgt at uddybe deres svar.
– Selvom mange kandidater ser abort som en etisk problemstilling, og en del også ønsker færre aborter, så er det rystende at se, hvor få kandidater, der ønsker at beskytte de ufødte, siger landssekretær Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv.

Hvad mener din kandidat?

– Abort er et stort etisk spørgsmål, vi som samfund har brug for at tage stilling til. Som vælger fortjener du svar på, hvordan de enkelte folketingskandidater forholder sig. Vi har spurgt dem. Find deres svar her! hedder det på hjemmesiden.
Selv om de fleste af folketingets partier har en partipolitisk holdning til abortspørgsmålet, kan det enkelte medlem være fritstillet i etiske spørgsmål. Det understreges på hjemmesiden, at det enkelte folketingsmedlem ifølge Grundloven alene er bundet ved sin overbevisning. Og netop det enkelte medlem kommer til orde i denne undersøgelse.

Kun godt 100 svar

– Sidst i marts henvendte vi os telefonisk til partikontorerne om undersøgelsen. Derefter sendte vi skriftlig besked. Og vores formand har også talt med flere partier. Alligevel mangler der svar fra mange kandidater fra Venstre, Liberal Alliance, SF og Alternativet, fortæller Ellen Højlund Wibe.
Indtil videre er der kun kommet svar fra godt 100 kandidater på følgende spørgsmål:
1: Mener du, at abort er et etisk problem?
2: Vil du arbejde for at begrænse antallet af aborter?
3: Vil du arbejde aktivt for et Danmark, der beskytter alle ufødtes ret til at leve?

De folketingskandidater, som svarer, vil generelt gerne begrænse antallet af aborter. Og der er bred enighed om, at det skal ske gennem bedre information om eksempelvis prævention.
Der er enkelte lyspunkter i svarene fra nogle kandidater fra Dansk Folkeparti og De Konservative, mener Ellen Højlund Wibe. Men kun KD ønsker som parti at sikre de ufødtes ret til livet.

De siger både Ja og Nej

På Stemforlivet.dk kan man læse, hvad de enkelte partiers kandidater skriver. Fx Anne Sina, Socialdemokratiet svarer på de tre spørgsmål:
1. Ja: Der vil altid være etiske overvejelser og svære valg
2. Ja, ved at sikre at folk bruger prævention
3. Nej: Jeg vil arbejde aktivt for at beskytte kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og dermed også retten til abort.
Også John Bach Thygesen, Radikale Venstre erkender, at abort er et etisk problem. Alligevel lyder hans svar:
1. Ja: Det er en etisk diskusion, men ingen tvivl om at vi skal bevare retten til abort.
2. Ja: Ved at oplyse om prævention, men muligheden for abort skal være til stede.
3. Nej: Alle ufødte ønskebørn skal have retten til et liv. Men er det ikke et ønskebarn, kan man let ødelægge flere liv.
Maria Temponeras, Enhedslisten, svarer:
1. Nej: Et tidligt embryon er ikke et menneske…det er ikke engang liv.
2. Ja: gratis prævention og bedre seksualundervisning.
3. Nej.

Er vi ikke kommet videre?

– Det er interessant, at selv mange tilhængere af abort har behov for at tale nuanceret om sagen. Det viser, at der er følelser forbundet med det. Men mange taler stadig om ’kvindens ret til at bestemme over sin egen krop’.
Så er det, jeg må spørge: Er vi virkelig ikke kommet videre? Har de ikke fulgt med i forskningen? Det er forstemmende, vurderer Ellen Højlund Wibe.
Som den eneste Venstrekandidat svarer Kristian Pihl Lorentzen:
1. Ja: Jeg går generelt ind for fri abort. Men abort er et etisk problem, hvis det misbruges mange gange – nærmest som en slags udvidet prævention.
2. Ja: Det bør ikke være muligt at få fri abort et stort antal gange. Det er sløseri og personlig ansvarsforflygtigelse.
3. Nej: Jeg går ind for fri abort, men med begrænsning i antal, bortset fra svære sociale tilfælde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lyspunkter

Den Konservative Marie Louise Friderichsen har syn for de ufødtes rettigheder:
1. Ja: Men jeg mener også, at vi har overvejet konsekvenserne af det i DK.
2. Nej: Kun hvis jeg får indtrykket af, at det bliver brugt uetisk.
3. Ja: Den ufødtes ret må vejes op mod moderens ret.
Mette Hjermind Dencker, DF, har nogle praktiske forslag til nedbringelse af aborttallet:
1. Ja, med 16.000 aborter om året vidner det om, mange sjusker med prævention. Der skal vi være bedre til at oplyse.
2. Ja: Vi politikere skal ikke bestemme, om folk må få abort eller ej, men måske blive bedre til at oplyse om bortadoption som alternativ.
3. Nej: Jeg vil ikke modarbejde den fri abort, men synes sagtens vi med øget oplysning kunne mindske antallet af de mange provokerede aborter.
Johnny F. Andresen, Dansk Folkeparti, svarer på spørgsmål 3:
”Ja. Et liv i maven er skabt fra første dag.”

KD-kandidater siger JA

Ikke overraskende har mange kandidater fra KristenDemokraterne (K) svaret bekræftende på alle spørgsmålene. Ialt 29 kandidater fra K udtrykker, at abort er et etisk problem, at antallet bør begrænses gennem rådgivning og/eller lovændringer, og at de ufødtes rettigheder bør sikres.
Kristian Andersen, KD, siger
1. Ja: Vi har med et menneske at gøre fra undfangelsen. Derfor er det fratagelse af liv, når vi i Danmark udfører provokerede aborter.
2. Ja: Jeg så helst loven om fri abort afskaffet. Indtil det sker, skal der rådgives og oplyses meget mere end tilfældet er i dag.
3. Ja.

Brugerbetaling

I alt 16 fra Enhedslisten svarer Ja til det første spørgsmål. Kandidaterne vil nedbringe aborttallet bl.a. gennem gratis prævention og øget seksualundervisning.
Den Konservative Rune Kristensen vil begrænse aborttallet ved at indføre brugerbetaling. Tove Videbæk (C) skriver: ”Jeg ser hvert menneske (født eller ufødt) som unikt. Og hvert menneske (født eller ufødt) har ret til vores beskyttelse.”
Politikerne fra Liberal Alliance, Alternativet, SF og Venstre (de sidstnævnte med en enkelt undtagelse) har tilsyneladende ignoreret opfordringen.
Retten til Liv har forgæves rykket for flere svar bl.a. gennem et debatindlæg i Kristeligt Dagblad. Nu opfordrer foreningen derfor sine medlemmer til at spørge politikerne direkte.


Artiklen fortsætter efter annoncen: