Kristne erhvervsfolk gik i strategisk bøn for Norden

Den svenske avis ”Världen Idag”  skriver, at alvoren prægede mødet om Nordens fremtid.
Den svenske avis ”Världen Idag” skriver, at alvoren prægede mødet om Nordens fremtid.

Det internationale kristne handelskammer (ICCC) i Norden samlede forbedere i Stockholm.

300 deltagere fra erhvervslivet og kirkelivet var i weekenden samlet i Citykirken i Stockholm for at sætte fokus på Guds plan for Norden.

Det var en historisk samling, hvor den politiske, økonomiske, åndelige og værdimæssige tilstand i hvert af nordiske lande blev målt og vejet, fortæller Flemming Petterson, som deltog fra ICCC (det kristne handelskammers danske afdeling).
– Hvert af de nordiske lande fremlagde en “State of the Nation” (Nationens tilstand), hvor man redegjorde for den historiske og nuværende tilstand samt en profetisk vurdering på Guds svar i tiden på områder som statsbudget, forsvar, familierne, innovation og entrepreneurship, integration og åbenhed for flygtninge, forholdet til Israel, kirkens rolle i tiden osv., fortæller Flemming Petterson.
Ud fra de enkelte oplæg gik hele forsamlingen i intens og strategisk bøn for de enkelte lande.
De danske input blev givet af lederne for Bedehus Danmark, Bent Christiansen, og ICCC Danmark, Flemming Petterson.

Ikke blot kirken
Flemming Petterson, ICCC,  deltog sammen med bl.a. Bent Christiansen fra Bedehus.dk.
Flemming Petterson, ICCC, deltog sammen med bl.a. Bent Christiansen fra Bedehus.dk.

Som en tegn på en historisk enhed, og som en anvisning på en ny vej at gå for Guds kirke i bred forstand, var der en panelsession med repræsentanter for advokatsektoren, medierne, landbruget, forsvaret, politiet, Israel, regeringen, parlamentet og ja, kirken – en bred vifte af kristne aktører fra hele samfundet.
Konferencens hovedaktører – ICCC og forbønsbevægelserne (bl.a. Bedehus Danmark) gik i dialog med samfundets repræsentanter og gav deres bud på mulighederne for at stå sammen i tiden, både i bøn og i aktiv handling som ledere i samfundet.
– Det var tydeligt – måske nærmest en åbenbaring – at hvis vi som kristne kender tidens tegn og tilstanden i vores nationer gennem indbyrdes kommunikation mellem alle samfundets sektorer, så baner det vej for Guds svar i tiden, siger Flemming Petterson.
Konferencen var den første af sin art i nyere tid.
– Der er ingen tvivl om at der her er en vej at gå, hvis vi som kristne er villige til at være Guds redskab i tiden. Gud vil oprejse “Josef og Daniel og Gideon’er” i vor tid.