Sag om homo-vielser kommer for landsretten

Overraskende udvikling efter at eksperter havde udtalt, at det ikke ville få lov at ske.

En gruppe borgeres søgsmål mod statens ministre for at have brudt Danmarks Grundlov ved at indføre homoseksuelle vielser, er den 6. maj 2015 blevet antaget af Østre Landsret.

En ekspert udtalte ellers i Kristeligt Dagblad den 22. december, at en sådan retssag om homovielser i Folkekirken ”har ingen gang på jord”.
Men nu er sagen alligevel berammet i Landsretten.
De to radikale ministre, Manu Sareen, der var kirkeminister fra 2011 til 2014 og Marianne Jelved, der i dag er kirke- og kulturminister, udtalte kort før jul i 2014 offentligt deres glæde over Kristeligt Dagblads ekspertudtalelser.
En universitetslektor forklarede i dagbladet, at de danske borgere (citat): ’formentlig ikke får lov at rejse sagen ved domstolene’.
Men byretten i København har nu sendt sagen videre til Østre Landsret. Byretten ville ikke tage stilling til en så principiel sag.
Nogle folkekirkemedlemmer og foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges” – med Johny Noer i spidsen, har rejst sagen.
Hovedforhandlingen er berammet i Østre Landsret til den 31. marts 2016.
Johny Noer vil fortsætte med en informationskampagne. Han siger bl.a. at Danmarks Riges Grundlov er bygget på en samfundsidé, der indeholder en dyb, etisk tankegang.
– Dermed er den et solidt værn mod de mørke kræfter, der i vort land mere end nogensinde søger at udbrede både en fremmed religion og en hedensk kristendomsforståelse. Samtidig er timen kommet til at advare mod en farlig, politisk ligestillingsideologi, der i voksende grad søger at bekæmpe Ny Testamentes lære, siger Johny Noer.
Martin /Henri.