Brødremenighedsby bli’r verdensarv

Hjerternes By er på 146  sider og trykt helt i farver. Bogen koster 198 kr., men sælges til 148 kr. i juli og august pga. den forventede udnævnelse til verdensarvsby.
Hjerternes By er på 146 sider og trykt helt i farver. Bogen koster 198 kr., men sælges til 148 kr. i juli og august pga. den forventede udnævnelse til verdensarvsby.

Christiansfeld ventes udnævnt til UNESCOs verdensarvsliste i juli.

Christiansfeld syd for Kolding ventes i begyndelsen af juli at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Det sker, fordi byen er den bedst bevarede af brødremenighedens byer og kolonier, hvoraf der oprindelig fandtes over 100.
Brødremenigheden er en vækkelsesbevægelse, som opstod ud fra den forfulgte brødrekirke i Polen og Tjekkiet.
Flygtninge fik lov at opføre byen Herrnhut på grev Zinzen-dorfs gods syd for Berlin. Den 13. august 1727 faldt Helligånden på de forsamlede flygtninge, og fra det tidspunkt regnes den ”fornyede” brødremenighed.
De kommende år sendte den lille by langt flere missionærer til alle verdenshjørner end alle andre kirkesamfund tilsammen.
Det var starten på moderne mission. Og i Danmark var bl.a. Brorsen og mange andre i Sønderjylland og København påvirket. Først blev brødrene forfulgt af kongen og den officielle kirke. Men i 1772 gav kong Christian d. 7. tilladelse til at opføre en fristad i Danmark. Det blev til Christiansfeld. Her kunne brødre og søstre leve et frit åndeligt liv, og bevægelsen inspirerede mange i Danmark og nabolandene.
Bl.a. var Søren Kierkegaard stærkt påvirket af brødremenighedens kristendoms-forståelse, som lagde vægt på det personlige hjerte-forhold til Jesus.
Christiansfeld er formentlig den første by i Danmark, der havde en overordnet byplan. Alt i byen var nøje planlagt. Og arkitekter valfarter stadig til byen.
Kirkepladsen er centrum, og bymidten består af to parallelle gader. Samme model blev brugt ved opførelsen af de andre brødremenighedsbyer.
UNESCOs Verdensarvsliste:
Afgørelsen træffes i Bonn i weekenden d. 4.-5. juli. Det fejres i Christiansfeld med Danmarks største honningkage mandag den 6. juli udenfor kirken.
Byen er de seneste år blevet restaureret for samlet 264 mio. kr. ved hjælp af donationer fra A.P. Møller fonden, Augustinusfonden, Kulturstyrelsen og Realdania samt Brødremenigheden og Kolding Kommune.
Verdensarvs-konventionen har til formål at bevare verdens enestående natur- og kulturarv. Og der stilles skrappe krav for at blive optaget. Der er 1007 steder i verden, heraf blot fem i Danmark.
I anledning af den store begivenhed har Udfordringen genudgivet bogen ”Hjerternes By” i revideret udgave – nu med eftertitlen: Verdens arv – Vores arv.
Christiansfeld har nemlig ændret udseende, siden bogen første gang udkom i 2008.
Bogen beskriver – i modsætning til andre bøger og artikler om byen – især byens åndelige rødder og symboler som fx morgenstjernen, det sejrende Lam, brønden, påskemorgen på kirkegården og kærlighedsmåltidet.
Det sker i en række kapitler om bl.a. Grev Zinzendorf, salmedigteren N. J. Holm, kunstmaleren Jeppe Madsen Ohlsen, missionæren Mama Larsen, filosoffen Søren Kierkegaard, – og alle de andre sjove finesser ved den kristne fristad.