Kend dine åndelige våben II

Elizabeth Alves bog Becoming a Prayer Warrior vil blive udgivet i efteråret på Hosianna Forlag med titlen ’Kæmp og vind i bøn’.
Elizabeth Alves bog Becoming a Prayer Warrior vil blive udgivet i efteråret på Hosianna Forlag med titlen ’Kæmp og vind i bøn’.

Af Elizabeth Alves

En soldat starter sit liv i hæren med flere ugers fysisk træning. Dermed bliver hans krop en slags forlængelse af hans våbenarsenal. Også kristne kan forberede sig til sejr i den åndelige kamp.

Kristne disciplinerer sig selv gennem bøn, faste og bibellæsning. Dermed bliver man en del af Guds åndelige arsenal på jorden – det arsenal, som hans legeme (kirken) kan bruge til at ødelægge åndelige barrierer og sætte fanger fri.

Faste – den vigtigste øvelse

En af de vigtigste øvelser for Guds soldater er fasten. Når du faster under bøn, vil dine bønner overgå al jordisk forståelse og give overnaturlige gennembrud.
Faste er mere end bare at afholde sig fra mad; det er en selvfornægtelse til fordel for et højere mål. Derfor må du tjekke dine motiver og dit hjertes indstilling overfor Herren, før du beslutter dig for at faste. (Se Mat. 6:16-18)
Læg mærke til, at Jesus ikke siger ‘hvis’, men ‘når’ I faster. Han forventer, at kristne bruger dette hjælpemiddel i deres bønsliv.
Faste er en frivillig og bevidst afholdenhed fra mad med det formål at bede koncentreret. Jesus understregede, at vi ikke skal gøre det for at imponere andre.
At være fyldt med Helligånden betyder ikke nødvendigvis, at man vandrer i Åndens kraft. Men faste og bøn vil gøre dig mere åndeligt sensitiv ovefor Guds Ord og hans tale til dig (Luk. 4:1,2,14). Denne sensitivitet overfor Helligånden skaber mere kraft i dit liv til at bekæmpe Satans tropper.

Fordele ved at faste

Hvad opnår man ved at faste? Sandsynligvis meget mere end du nogensinde vil blive klar over, før du kommer i himlen (Se Es. 58:6; Joel 1:14).
Jeg har oplevet helt utrolige gennembrud ved faste og hørt vidunderlige vidnesbyrd fra andre, som har fastet.
I 1979 skulle jeg tale til en gruppe mennesker i det vestlige Kansas. Jeg rejste dertil i en snestorm og var både træt og udmattet, da jeg ankom. Jeg blev ført til festsalen i en restaurant, hvor ni mennesker bød mig velkommen til middagen. Pludselig hørte jeg Helligåndens stemme i mit sind: ‘Jeg ønsker, at du giver et ord til hver enkelt person her i aften’.
Jeg var træt efter rejsen, men jeg vidste, at Gud kunne og ville hjælpe mig – der var jo trods alt kun ni personer.
Pludselig blev foldedørene til rummet bag os åbnet, og der sad yderligere 79 mænd og kvinder. Nu blev jeg klar over, at det ville blive en meget lang aften. Da jeg begyndte at tale, blev jeg hele tiden distraheret af ansigtet på en af kvinderne. Jeg blev ved med at se ordene fra en kofanger-sticker skrevet tværs over hendes pande: ’Keep on truckin’! (bliv ved med at køre lastbil). Jeg tænkte:

“Læg mærke til, at Jesus ikke siger ’hvis’ men ’når’ I faster. Han forventer, at kristne bruger dette hjælpemiddel i deres bønsliv.”

Herre, læser jeg det rigtigt? Jeg ville sige tre-fire ord mere og se tilbage på kvinden. Ordene ’Keep on truckin’ blev ved med at lyse op som et neonskilt på hendes pande.
Jeg havde talt til hver eneste af de tilstedeværende undtagen kvinden, da jeg til sidst så på hende og sagde: Gud vil, at jeg skal sige til dig: ’Keep on truckin’. Da genlød salen af et tordenbrøl af råben, og alle klappede.
Jeg blev nu klar over, at de ni personer var kommet til middagen, fordi de havde fastet for denne kære kvinde, hvis ægtefælle lige var død. Før sin død havde han og hustruen brugt noget af overskuddet fra deres lastbilfirma til at betale for to studerendes medicinstudier hvert år.
Nu var kvinden og hendes venner begyndt at faste og bede for at finde ud af, om hun skulle sælge firmaet eller ej. Ordene til hende denne aften bekræftede, at hun skulle beholde det.
Ti år senere mødte jeg igen denne enke og fandt ud af, at hun havde støttet mange flere studerende og til sidst havde solgt firmaet for et større beløb, end hvad det var værd, da hendes mand døde. Fasten gav ikke bare en livsforvandlende åbenbaring til denne kære enke, men forløste også midlerne, så Guds vilje kunne blive finansieret i andres liv.

Hvorfor skal vi faste?

Bibelen nævner disse grunde til, at vi skal faste:
Jesus viste os et eksempel ved at faste 40 dage i ørkenen (Mat. 4:2 og Luk. 4:2)
Det ærer Gud, når vi faster som et frivilligt offer (1. Sam. 7:5,6; Ap.G. 14:23)
Det skaber åndelig og fysisk disciplin (Luk. 2:36-37; 1 Kor. 9:26-27)
Det bevarer dig fra Guds dom (Joel 2:12-14; Joh. 3:5-10)
Det viser omsorg for familien, kirken, samfundet og landet (2 Sam. 1:12; 12:16; Ezra 8:21; Esther 4:3,16; Dan. 9:3; Mat. 9:15; Mar. 2:18-20; Luk. 5:33-35)

Fordele ved at faste:

* Faste forstærker bøn og sætter noget i værk (Ap.G. 10:30-31)
* Faste bringer lydighedens velsignelse (Mat. 6:6,16)
* Faste skaber ydmyghed gennem anger (Neh. 9:1-3)
* Faste åbenbarer Guds vej og vilje for din fremtid (Dan. 9)
* Faste giver autoritet og kraft i bøn og åndskamp (Mat. 4:1-11)
* Faste tilvejebringer store sejre. Kong Joshafat udråbte en national faste mod den invaderende fjendehær. Derfor begyndte fjendens soldater at slå hinanden ihjel. (2 Krøn. 20:1-30).
* Faste giver dig den rigtige indstilling: Se ikke på faste som en slags straf, selv om din krop vil være imod det i starten. Se det i stedet som en kærkommen mulighed for at komme nærmere Gud. Når du faster, bliver du ikke distraheret af det daglige fokus på at spise. Og den tid, du normalt ville tilbringe i køkkenet, kan bruges til at feste ved Guds åndelige bord sammen med ham. Gud velsigner dig for din helhjertethed, når du ydmyger dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sådan kan du faste:

24-timers faste: Fra solnedgang til solnedgang. Undgå al fast føde.
Delvis faste: Undgå mad, som giver nydelse. Spis kun klar suppe og gryn og drik juice, eller drop et måltid om dagen for at få tid til bøn (Dan. 1:8-16; 10:2,3)
Tre dages faste: Total afholdenhed fra mad i tre dage (Ester 4:16)
Udvidet faste: Der er to måder, som begge kræver forberedelse. Før en udvidet faste anbefales det, at du holder dig fra koffein og fed mad.
Total faste: Undgå al slags mad, men ikke vand. Denne faste skal afbrydes langsomt. Drik kun fortyndet juice en dag eller to. Gå derefter lidt efter lidt over til frugt, grønsager og gryn. Til sidst kan du begynde at spise kød igen.
Ikke-total faste: Her spiser man ikke noget, men drikker saftevand, vand og varm frugt-te.
NB: Hvis du tager medicin, skal du rådføre dig med din læge, før du kaster dig ud i en udvidet faste. Du kan dog overveje at prøve en delvis faste. Gør det under Helligåndens vejledning og i forbindelse med dit regelmæssige bønsliv. (Es. 58:6; 1 Kor. 9:26,27).
Brug fasten som en anledning til at bede mere. I løbet af fasten vil din ånd være mere sensitiv overfor Helligånden, og man vil ofte få en ny åbenbaring af Guds Ord. Faste er ikke en udholdenhedstest eller et religiøst ritual. Det er et privilegium og en velsignelse, som hjælper en til at nærme sig Herren i ydmyg og helhjertet tro.

Faste giver fokus

Se på faste som noget, der giver bøn fokus. Jeg sammenligner tit effekten af faste med en laser-operation. Laserstrålen koncentrerer lyset, så det skærer og korrigerer fysiske problemer.
På samme måde er faste en koncentrering af åndeligt lys på et problem – noget som skærer de kødelige tanker bort, så Guds svar kan helbrede i en situation.
Faste kan bryde Satans bånd og hans angreb. Faste som herliggør Gud er født af ydmyghed. Det er mere end bare det at afholde sig fra mad. Det er en holdning, som siger: Jeg kan ikke gøre det, men Jesus kan.
Bemærk: før du forsøger dig med en længere faste, bør du øve dig med de kortere typer, fx en en-dags eller en delvis faste.

Lovprisning: Vores banner

Lovprisning er en anden vigtig disciplin, som er en nøgle til succes i den åndelige kamp. Det er et af de vigtigste våben for en kristen. Jesus viste os vejen ved at lære sine disciple at begynde og slutte deres bøn med lovprisning.
Forvent ikke, at du kan vinde sejr, før du begynder at lovprise. Brug lovprisning som grundlaget for de sejre, Helligånden ønsker, du skal vinde. Du kan kæmpe fra en sejrs-position (Ef. 1:20-22). Tænk på Paulus og Silas:
”Efter at de var gennembanket, blev de kastet i fængsel, og fangevogteren fik strenge ordrer til at sørge for, at de ikke undslap. Han tog ingen chancer, men kastede dem i den inderste celle og spændte deres fødder fast i nogle tunge træblokke.
Ved midnatstid var Paulus og Silas i færd med at synge lovsange til Gud, mens alle de andre fanger lyttede. Pludselig blev fængslet gennemrystet af et kraftigt jordskælv, så det rystede i sin grundvold. I samme øjeblik sprang fængselsdørene op, og alle lænkerne faldt af fangerne. (Ap.G. 16:23-26).Se også Åb. 19:5; Sl. 71:8 og Sl. 150:6.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad gør lovprisning?

Tilbeder Herren. (Sl. 66:8 og Luk. 24:52-53)
Bringer dig ind i Herrens nærvær og nærmere ham. (Sl. 100:4)
Åbner døre og gør ujævne steder jævne. (Es. 60:18; Ap.G. 16:25-26)
Besejrer djævelen. (2 Kong. 11:13-14; Sl. 149:5-9)
Skaber vækkelse.(2 Krøn 31:2; 34:12; Sl. 107:32)
Gør dig selv lykkelig og glad. (Es. 61:1-3; Ap.G. 2:45-47)

Lovprisning er tilbedelse med kroppen. Når man lovpriser Gud, udtrykker man en række forskellige følelser med sin krop, fx:
Man kan klappe i hænderne og trampe med fødderne for at vise begejstring (2 Kong 11:12; Sl. 98:8; Es. 55:12; Klag. 2:15 og Ezek 6:11).
Når du står eller går, viser du din villighed til at tjene eller gå, hvor Herren vil sende dig (1 Mos 13:17; 5 Mos 11:22-25; Jos. 1:1-5; Sl. 68:7-8).
Når du løfter hænderne, tilbeder du Gud og overgiver dig selv til ham (2 Mos 17:8-16; 1 Kong 8:22-24; Sl. 28:2; 63:3-4; 134:2; 141:2; Luk 24:50-51; 1 Tim 2:8 og Heb 12:12).
Du kan udtrykke glæde gennem dans (1 Sam 18:6-7; Sl. 30:11; 149:3; Jer. 31:13; Luk 15:11-24).
Du kan udtrykke glæden gennem sang (Sl. 68:25; 100:2; 108:1; Ordsp 29:6; Es. 26:19; 65:13-14; Jer 31:7; Zak 2:10; 1 Kor. 14:15; Jak 5:13 og Åb. 15:3).
Du kan ære Gud gennem ved at spille et instrument (1 Sam 16:23; 18:6-7; 1 Krøn 15:28; 16:42; 25:1,3,6; 2 Krøn 5:13-14; 34:12; Sl. 33:3).
Når du lægger dig fladt ned på gulvet i ærefrygt for Herren, viser du total overgivelse til Gud (Sl. 72:11; Es. 45:14).
Når du knæler, viser du ydmyghed og afhængighed af Gud. (2 Krøn 6:13; Mat. 17:14; Mar 1:40) At knæle er at bede om nåde (Luk 22:41; Ap.G. 9:40; 21:5)
Når du sidder eller er stille, kan du vise, at du hviler og har tillid til Herren (2 Mos 14:14; Jos 6:10; Job 2:13; Ord 13:3; 17:27; Amos 5:13; Mat 8:4; 12:16; 27:14; Luk 23:9 og Joh 8:6)

Fundamentet: Guds Ord og vores vidnesbyrd

Når du faster og tilbeder, åbnes din ånd, så du mere effektivt kan bruge dit stærkeste våben: Guds Ord. Dette våben er det fundament, som hele våbenarsenalet hviler på. Alt hvad du gør i den åndelige kamp, må være baseret på Guds Ord.
De følgende vers viser, at Guds Ord er et militært våben for kristne soldater, som går ind i den åndelige kamp.
’Tag Åndens Sværd, som er Guds Ord’ (Ef. 6:17) og ’Guds Ord er levende’. (Hebr. 4:12).
Ord kan enten være for eller imod dig. Lær at bruge dem, som Jesus gjorde det. Hvis hans ord bliver i dig, vil de afspejles i det, du selv siger (Joh. 15:7-8). Du kan lære at bruge Guds Ord mod djævelen, ligesom Jesus gjorde det, da han blev fristet. Jesus svarede hver gang: ’Der står skrevet….’
Hver gang citerede han Guds Ord, og han sejrede derved (se Mat. 4:4,7,10; 10:32).
Når du bekender Guds Ord højt overfor andre som en bekræftelse af din tro, vil Jesus kendes ved dig overfor Faderen (Mat. 10:32).
Jo bedre du kender og bekender Ordet, jo mere effektiv bliver sejren. Gem Bibelen i din ånds forrådskammer, så du kan bruge Ordet efter behov.

s16_stor_fasteVigtige dokumenter

En anden effektiv måde at bruge Ordet på er at skabe et bekræftelses-dokument baseret på Herrens ord i bestemte situationer. Det er et meget værdifuldt våben i den åndelige kamp.
Lad os se på nogle af Bibelens dokumenter:
* Gud sagde til Moses på Sinai Bjerget, at han skulle nedskrive Guds ord til Israel på stentavler. For Gud var disse ord så vigtige, at da Moses senere smadrede stentavlerne, skrev Gud dem straks igen med sin egen finger. Det er de ord, vi kalder De ti Bud. (2 Mos 34:27).
* Da folket vente hjem til Jerusalem efter bortførelsen, befalede Nehemias, at de skulle forny deres pagt med Gud. (Neh. 9:38).
* Gud befalede Ezekiel at skrive et krigsdokument, idet han åbenbarede for Ezekiel, at kong Nebukadnezer ville starte et altødelæggende angreb mod Jerusalem. Gud lod Ezekiel markere datoen, så han senere kunne vide, at det, Gud havde sagt til ham, var sandheden.(Ezek 24:1-2).
* Profeten Habakkuk fik besked om at nedskrive en vision, som han skulle vidne om i de sidste tider.(Hab. 2:2-3).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skriv dit eget dokument

Et bekræftelsesdokument er en skriftlig beskrivelse, som gengiver et vidnesbyrd eller et løfte. Som regel har det en dato og en underskrift.
Mange forbedere har glæde af at bruge en bede-dagbog for at nedskrive de ord, som de modtager fra Herren under deres bøn.
Gud sætter disse ord meget højt; han vil selv stå bag dem og sikre, at de bliver ført ud i livet, hvis de er i overensstemmelse med Bibelen og hans vilje.
Et bekræftelsesdokument kan være et afsnit af Bibelen, som Gud ved sin Ånd gør levende for dig, når du beder. Det kan også være et direkte ord fra Herren, som du får gennem en profeti ved Helligånden. Det kan endda være noget, som Herren afslører, når han lader dig fortolke, hvad du har bedt om i Ånden. Men det vil altid være i overensstemmelse med Guds Ord og med hans karakter.
Uanset hvordan du modtager et ord, skal du skrive erklæringen og datoen ned. Senere vil du blive velsignet, når du husker, hvordan Gud gav dig det mirakel, han lovede, eller du får at se, hvordan ordet blev ført ud I livet.

Brug Åndens sværd på en af disse måder:
1. Citér ordet for fjenden for at minde ham om, at han er besejret.
2. Citér ordet for Herren for at bekræfte hans løfter på vegne af en anden person.
3. Bed Herren give dig et ord, som kan vise vejen for et menneske, som du beder for. (Fx hvis du beder for en med en alvorlig sygdom, kan Herren give dig et ord som ‘Denne sygdom er ikke til døden’ (Joh. 11:4). Skriv ordet ned og hold ud i bønnen, indtil svaret kommer.
4. Lad Helligånden gøre Ordet levende for dig, så det opmuntrer og retleder dig og giver vejledning og strategi for din forbøn.

Læs senere om betydningen af Guds navne.

Hele bogen af Elizabeth Alves udkommer på Hosianna Forlag senere i år.