Kirker hjælper ofre for oversvømmelser i Burma

s10_Køkkenhave240.000 mennesker er flygtet på grund af voldsom monsunregn, oplyser Mission Øst.

Mission Øst sender nødhjælp til den hårdt ramte Chin-provins gennem 70 menigheder. Over 1 million burmesere er nu ramt af oversvømmelser og jordskred forårsaget af voldsom monsunregn.

1,1 million mennesker er nu direkte påvirket af voldsomme oversvømmelser og jordskred i Burma. Over 100 personer er dræbt, og omkring 40.000 familier – 240.000 personer – har måttet flygte fra hus og hjem. 12 ud af Burmas 14 provinser er direkte påvirket af katastrofen, der begyndte med voldsom monsunregn den 30. juli.
Monsunen ventes at vare til oktober. Antallet af døde og hjemløse frygtes at stige voldsomt.

Brug for akut fødevarehjælp

Mission Øst sætter ind med nødhjælp gennem Mara Evangeliske Kirke i den hårdt ramte Chin-provins. Kirken er til stede i 70 landsbyer, hvor medarbejdere løfter befolkningen ud af fattigdom gennem uddannelse, bæredygtigt landbrug og katastrofeforebyggelse. Deres erfaring kommer nu nødhjælpsuddelingen til gode.
– På grund af uafbrudt regn og storm er veje spærret, broer ødelagt og rismarker oversvømmet. Mange er uden hjem og uden mad, fortæller projektleder Mai Ki fra Mara Evangeliske Kirke.
Ligesom ved Mission Østs katastrofehjælp i Nepal kan det blive nødvendigt at bære nødhjælpen ud til landsbyerne, fordi veje og broer er ødelagte af monsunen.
Mission Øst har samarbejdet med Mara Evangeliske Kirke siden 2013 og støttet en kostskole for børn fra fattige familier. Her får børnene en grunduddannelse, der kan hjælpe dem videre i uddannelsessystemet, så de udrustes til at hjælpe deres egen befolkning.
Samtidig lærer familierne bæredygtige dyrkningsmetoder og sikker opbevaring af fødevarer. De får bl.a. undervisning i husdyrhold, sundhed, vævning, syning og katastrofeforebyggelse.

Udvikler lokalsamfundet

Sammen med Mai Ki besøgte biskop Sa E Hmo fra Mara Evangeliske Kirke Danmark i sommer – kort før monsunregnens vandmasser oversvømmede landet.
– Vi vil være helhjertede kristne, som udvikler vores lokalsamfund. Vi beder hver dag om, at Gud må ”give os vort daglige brød”. Det er vores mål, at vi sammen med vores tro på Jesus må tage os af vores næste, både unge og ældre, siger han.
Biskoppen er bekymret for, at stadig flere burmesiske unge forlader landet for at søge lykken i Malaysia, Thailand eller Europa.
– Vi opmuntrer de unge til at blive, dyrke jorden og tage sig af deres forældre. Vi viser dem, hvordan de kan tage sig af deres familier ved at bygge husene bedre og dyrke jorden mere effektivt i et bæredygtigt landbrug, der passer til vores klima og jordbund. På den måde vil vi skabe en fremtid for de næste generationer, siger biskop Sa E Hmo.