Statistik om efterskoler

* I 2015 er der 248 efterskoler i Danmark med i alt 28.560 elever. Det er 447 flere end i 2014.
* Antallet af elever på 8. og 9. klassetrin udgør 36,3 %.
* 10 % af skolerne har dog oplevet tilbagegang på mere end 10 elever.
* Den største stigning er sket i Syd- og Sønderjylland bl.a. med en ny skole ”EPOS” på Als.
* Tre af de store skoler er Oure med 601 elever, BGI med 509 elever og Ranum med 418 elever.
* To skoler er lukket siden år 2014: Rovvig i Nordjylland og Rinkenæs i Sønderjylland.
* Der var 12,4% frafald i det afsluttede skoleår 2014/15.
* Der er 504 elever med flygtninge og indvandrerbaggrund, det er ca. 1,8 % af det samlede elevtal.