Et nej bliver accepteret


Udfordringen har spurgt en række unge kristne om, hvordan de forholder sig til alkohol.

Trygfonden opgjorde i en undersøgelse i 2014, at 52.366 mennesker i Danmark havde et overforbrug af alkohol, hvor sundhedssystemet måtte involveres.

– Antallet af mennesker i Danmark, som har problemer med alkohol er utvivlsomt større end de 50.000 i denne analyse. Andre undersøgelser viser, at der er tale om 140.000 mennesker, der er afhængige af alkohol. Men størstedelen af dem kommer ikke i behandling, skriver Trygfonden i forordet til undersøgelsen.
Knap hver 10. af de 50.000 er unge i aldersgruppen 18-29 år.

Alternativer til alkohol

En ny undersøgelse fra Trygfonden viser, at det kan være svært at finde alternativer til alkohol, når der skal festes.
29 pct. af de 18-25-årige svarer nemlig, at det ikke er nemt at få alternativer til alkohol, når der festes eksempelvis i byen, til koncert, på festival eller andre former for arrangementer uden for hjemmet.
– Et stort socialt pres om at drikke, kombineret med manglende alkoholfri alternativer, kan gøre det svært at sige nej til alkohol, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.
Hver tredje ung har mere end én gang oplevet drikkepres, når de fester med jævnaldrende.
En kampagnefilm ”Drikkepres Eksperimentet” fra Trygfondens ’Fuld af liv’-kampagne, stiller spørgsmålet: Respekterer vi egentlig et nej tak?

Spørgsmål til unge

Udfordringen stillede fire spørgsmål til kristne unge om, hvordan de forholder sig til et pres til at drikke alkohol:
1: Hvordan taler du om alkohol med dine venner?
2: Er der plads til forskellige holdninger til alkohol blandt kristne?
3: Hvordan reagerer du på pres til at drikke alkohol?
4: Hvorfor er der brug for alkohol til at løfte stemningen?

s22_markusMarkus Tingleff, 18 år, gymnasieelev.
1: Vi taler ret åbent om det. Vi diskuterer engang imellem, hvor meget det er godt at drikke osv, men det er ikke noget, der fylder overdrevet meget. Jeg tror, jeg har nogenlunde samme holdning til alkohol som de fleste af mine kristne venner (alkohol er fint, men skal ikke ”overtage” ens liv).
2: Jeg synes egentlig, der er rimelig god plads til forskellige meninger i de kristne sammenhænge, jeg har været i. Generelt er der mere plads blandt unge kristne.
3: Så siger jeg bare nej, jeg har altid selv styret, hvor meget jeg har lyst til at drikke. Men det er ikke noget, jeg har oplevet så tit, det er nok nærmere mig, der siger det til andre.
4: Nogle gange kan hverdagslivet blive lidt kedeligt at snakke om, så kan det være meget rart lige at få løftet stemningen lidt, men det er egentlig ikke noget, som fylder specielt meget med mine kristne venner. Jeg synes mere, alkoholens funktion er at bryde akavetheden/tavsheden, hvis man fx er til fest med folk, man ikke kender.

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:s22_esterEster Christensen, 23 år, logopædistuderende, Odense.
1: Det er ikke et emne, vi har talt om. Dog har vi i IMU (i efteråret 2015) haft en aften om alkohol, og her kom det frem, at selv om man har et o.k. forhold til alkohol og kan drikke en genstand, når man er ude i byen, så kan man komme til at lede nogle ud i noget, de ikke kan styre.
2: I kristne sammenhænge kan der være forskellige holdninger. I IMU har jeg oplevet, at der var en generel holdning til alkohol. Ikke alle var enige, men det blev der talt om den aften.
3: De kan sige, hvad de vil. Det betyder ikke noget. Nogle studiekammerater sagde før en fest: ”så skal vi drikke dig fuld”. Vi snakkede om, hvorfor jeg ikke ville være fuld, og det accepterede de.
4: Jeg synes ikke, der er brug for det. Jeg kan godt se det hyggelige i det, men det burde ikke være nødvendigt at involvere alkohol.

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

s22_sørenSøren Lorenzen, 26, musik-leder, Silkeborg.
1: Når vi taler om det, er det ofte en simpel snak som ”hvem køber øl?” eller ”hvilken café skal vi på?”
2: Der er plads til store forskelle i holdninger. Mange af mine venner har forskellige holdninger.
3: Jeg reagerer ved at sige nej tak. Det er ikke et stort emne for mig at sige nej.
4: Jeg har oplevet alkohol i en kontekst, hvor det åbner for en dybere snak, men man kan også have det sjovt uden alkohol. Det har været mere en åbner end en mood buster.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

unge-og-alkohol_KOMPLET