Bed Danmark frit – og velsign byerne

s17_danmarkForbønsbevægelsen vokser. Målet er, at der indenfor to år skal være bedegrupper i alle 98 danske kommuner.

Kommentar af Henri Nissen
Redaktør for Udfordringen

Det er nu allerede to år siden, at jeg i påskenummeret af Udfordringen opfordrede til at oprette ”Bøn for Danmark” grupper i hver dansk kommune.
Af landkortet fremgår det, hvilke kommuner, der nu er dækket. Det er de farvede, mens de grå-sorte kommuner endnu ikke har en gruppe kristne, som har taget ansvar for kommunen. (I hvert fald ikke én, som vi véd om.)
De fælleskirkelige bedegrupper nedbeder alt godt over deres lokale samfund. De beder for borgmesteren, byrådet og går i forbøn for lokale problemer, hvad enten det er på det sociale område, kriminalitet, narko, okkultisme, misbrugte børn, arbejdsløshed eller andet.

Fra Finland

Det var Päivi Heikkila fra Finland, som inspirerede os til det. I Finland har hun været visions-bærer for at få oprettet fælles bedegrupper i ALLE Finlands 450 kommuner.
Päivi er meget opmuntret over de bønnegrupper, der er oprettet i Danmark, og hun opfordrer os til at satse på at få ALLE kommuner dækket ind de næste to år.
Hun foreslår, at vi slutter med en fælles bededag for at markere, at Danmark er ”indtaget” af bønnekrigerne. (Der er naturligvis tale om en åndelig bønne-krig, ikke en fysisk. Og vi husker altid Paulus’ ord om, at: ”Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.” Ef. 6,12)

1/3 af 98 kommuner

Hvis Danmark skal omsluttes af bøn, vil det kræve, at nye forbedere bliver aktive i at bede for deres egen kommune. Og de, der er aktive, må hjælpe bedegrupper i gang i nabo-kommuner eller andre steder.
I Danmark er der nu kun 98 storkommuner. Vi har allerede dækket over 1/3 med forbøn. Det er især hovedstads-området – hvor der bor allerflest – der ikke har forbedere i alle kommuner.

Vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt, at vi beder for vores land?
Paulus skriver:
”Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud.” (1. Tim 2:1-4)
Så selv om man ikke skulle være interesseret i at bede for at hjælpe sine medmennesker, så bør man i det mindste bede for sin egen sikkerheds skyld.

Nytter det da noget?

Ja, det gør det heldigvis.
I over 600 tilfælde har forskeren George Otis jr. dokumenteret en ”transformation” af et lokalt samfund, eller et helt land, efter at de kristne fandt sammen, forsonede sig, bad om tilgivelse for deres samfund og enigt bad til Gud om et indgreb.
I nogle af de danske kommuner har man allerede oplevet forandringer, efter at forbederne er gået i gang. Men der foregår fortsat meget nedbrydende – både lokalt og på landsplan.

Sæt en stopper for det!

I Mattæus 16,19 lover Jesus, at Peter (og den menighed, Jesus ville opbygge på Peters bekendelse) skulle have magt til at ”løse og binde”. Disse ord siger os ikke så meget i dag – men i den hverdagsdanske oversættelse har man brugt ord, som giver mere mening:
»Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.«
Hvilket evangelium! Du kan sætte en stopper for noget ondt. Og du kan åbne for noget godt. Og denne oversættelse er velbegrundet. At »løse« betyder på hebraisk at give tilladelse til eller give frihed til. At »binde« er det modsatte, nemlig at forbyde eller sætte en stopper for.
Enhver, der tror på Jesus som Kristus (= Messias) har fået denne ret/autoritet (bl.a. Joh. 1,12).
Når vi ser, hvordan ateistiske og andre nedbrydende kræfter er i færd med at ødelægge landet, så er det på høje tid, vi bruger den autoritet, vi virkelig har.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad skal vi bede for?

Kig dig omkring i din egen kommune og i hele landet.
Hvilke problemer ser du?
Bed for det!
Bed alene, eller find sammen med andre troende kristne. Undgå at bede sammen med folk, der kun er religiøse, for deres indstilling suger troen ud af dig.
Vær så konkret som mulig.
Gør dig klart, hvad du ønsker.
Bed om det, du har tro for. Vi har Jesus’ løfte, at som du tror, skal du se (bl.a. Matt.15,28).
Det gælder altså om at opbygge troen gennem at bede konkret; lægge mærke til bønhørelsen; takke og giv Gud æren; få tro for mere; bede konkret; få svar; lægge mærke til svaret; takke; vokse i troen… osv.

Danskerne reagerer imod et vrangbillede af ’kristendom’. Lad os med vores bønner afsløre det falske og genindtage landet med den ægte kristendom, som Jesus og apostlene forkyndte.

Læs mere om Paivi Heikkilas undervisning i bogen ”Herren vil give jer byen”, og Elizabth Alves ”Kæmp & Vind i BØN”.


Artiklen fortsætter efter annoncen: