Konference om forhold mellem stat og kirke på MF i Aarhus

Asger Chr. Højlund skal holde foredrag om ”Opgøret med den magtfuldkomne kirke.”
Asger Chr. Højlund skal holde foredrag om ”Opgøret med den magtfuldkomne kirke.”

En række skandinaviske teologer vil diskutere Luthers lære om de to regimenter.

Den 18.-19. maj slår Menighedsfakultetet dørene op for en stor konference om Luthers lære om magtfordelingen mellem stat og kirke.

Ikke mindre end 12 skandinaviske teologer vil belyse emnet, som er noget af det mest omstridte i Luthers teologi.

Passiv eller magtfuld kirke

Toregimentelæren menes på den ene side at skille det åndelige liv fra det konkrete liv i samfund og politik. Den var ansvarlig for den tyske kirkes underdanighed under nazismen.
Læren medvirker også til et passivt forhold til samfundsspørgsmål og den rent åndelige indstilling til troen, der præger megen luthersk teologi i dag.
På den anden side: Uden toregimentelæren ender kristendommen med at blive én af flere magtfaktorer, der prøver at gøre sig populær ved sine politiske udspil.
Men derved forsømmer kristendommen eller kirken det, som kun den kan gøre, nemlig at sætte mennesket i forhold til Gud og dermed også anvise det dets plads i samfundet.

På konferencen skal sognepræst Agnete Raahauge blandt andet holde foredrag om ”Det fjerde bud og det første bud. Det verdslige regimentes betydning og begrænsning ifølge Luther”
På konferencen skal sognepræst Agnete Raahauge blandt andet holde foredrag om ”Det fjerde bud og det første bud. Det verdslige regimentes betydning og begrænsning ifølge Luther”
Hvad mente Luther selv?

Men hvad mente Luther egentlig selv med sin tale om de to regimenter? Hvad var det for en kirke, som han så for sig? Hvad var dens rolle i forhold til staten og det konkrete liv i samfundet? Og hvad var statens rolle?
Er denne lære helt så passiviserende, som den ofte opfattes?
Eller rummer den et potentiale for kirken til at agere i det moderne samfund uden at miste sin åndelige basis og målsætning?
De mange skandinaviske teologer repræsenterer forskellige teologiske positioner, så alle bliver udfordret og præsenteret for nye perspektiver.
Konferencen er en del af Menighedsfakultetets markering af reformationsjubilæet og står i forlængelse af antologien National kristendom til debat – og den konference, der blev afholdt i forbindelse med udgivelsen af den.
Konferencen henvender sig til studerende, menighedsrådsmedlemmer, præster, politikere og alle andre med interesse for kristendom, religion og det moderne samfund, skriver Asger Chr. Højlund, Jeppe Bach Nikolajsen og Thomas B. Mikkelsen.