Forbøn for principiel retssag og informationsmøde om afgørelsen

En gruppe borgere i foreningen ”Med Grundlov skal land bygges” anlagde sidste år en retsag imod staten. Den skal nu afgøres.

De mener, at fhv. kirkeminister Manu Sareens og Folketingets indførelse af vielse af homoseksuelle par af samme køn i Folkekirken var et brud på Grundlovens par. 4. Den siger at staten understøtter den evangelisk-lutherske kirke. Og kirken bygger på bl.a. Bibelen, der advarer imod homoseksualitet. De mener også, at det er et brud på religionsfriheden, at staten blander sig i kirkens åndelige forhold.
Den 30. juni offentliggør de tre dommere endelig deres afgørelse – efter at have fået en måneds udsættelse i maj.

Johny Noer, som er formand for foreningen, opfordrer til forbøn for sagen, som kan få stor betydning for kirkernes frihed.
Foreningen inviterer også til et informationsmøde om sagen efter afgørelsen på Bispen i Haderslev søndag d. 3. juli kl. 19.