’Vi appellerer til Højesteret’

s4_Nikolaj Nikolajsen og Johny  NoerØstre Landsret mener ikke, at staten har forbrudt sig imod grundloven ved at indføre kirkelig vielse af par af samme køn.

Det fremgår af landsrettens kendelse, som kom tirsdag d. 28. juni kl. 10.
I stedet dømmes sagsøgerne til at betale 50.000 kr. i omkostninger til indenrigsministeriet.
Men sagsøgerne har ikke i sinde at opgive sagen. De har bedt landsretssagfører Nikolaj Nikolajsen, Randers, om at anke sagen til Højesteret, da de mener, der er tale om en principiel sag om Folkekirkens frihed.

Sagsøgerne – John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvin Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen – bakkes op af foreningen ”Med Grundlov skal Land bygges”, der har ca. 300 medlemmer.

De rejste sammen i december 2014 sagen mod den danske stat, fordi de mente, at kirkeministeriet og indenrigsministeriet har overtrådt Grundlovens paragraf 4 ved at indføre et ritual for kirkelige vielser af par af samme køn.
Grundlovens paragraf 4 lyder: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Videre til Højesteret

Formanden for foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges’, journalisten og prædikanten Johny Noer, siger:
– Det første slag om den første skanse er tabt.
Den næste bastion bliver at bringe denne vigtige sag videre til Højesteret, hvor der vil blive kastet et skarpere lys på den grundlovstekst, som striden står om, siger Johny Noer.
– Det er en skæbnetime for Danmark, hvorvidt det danske retssystem vil anerkende det egentlige og præcise indhold i den danske, kristne grundlovsparagraf, siger han.

– Af dommernes 37 siders præmisser fremgår det, at dommerne understreger, at den danske folkekirke blot er et statsligt organ (som fx statsbanerne eller sundhedsvæsenet) – og derfor er undergivet folketingets almagt, som dermed må betragtes som kirkens øverste synode, siger Noer. Han gør ligesom flere jurister opmærksom på, at DSB og Sundhedsvæsenet ’drives af staten’ – men kirken som et selvstændigt trossamfund ’understøttes’ af staten.

Fralægger sig ansvar

Det er sagsøgernes opfattelse, at de tre landsdommerne ikke har ønsket at lægge sig ud med ministerierne og få ødelagt deres karrieremuligheder.
Derfor fik de efter to måneders votering sagens afgørelse udsat yderligere en måned. Og nu forsøger de at lægge ansvaret for den omstridte lov tilbage på ministrene og Folketinget med en sætning om, at det er ’kompetente personer’ og organer som har indført ritualet om kirkelige vielser.

– Men Kirkeministeren skal aldrig, aldrig, være kirkens ærkebiskop, fastslår Johny Noer, der håber på opbakning til at føre højesteretssagen.
Foreningen holder bl.a. informationsmøde søndag kl. 19 på Bispen i Haderslev. Her vil der blive redegjort for sagen og for konsekvenserne for Folkekirken og religionsfriheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen: