Hestlund Efterskole bygger større og bedre rammer

Som arkitekten forestiller sig Hestlund udbygget.
Som arkitekten forestiller sig Hestlund udbygget.

Hestlund Efterskole slipper snart gravemaskiner og murermestre løs på et grønt græsareal nord for skolen.

Byggeriet udgør etape 1 af en ny helhedsplan, som tænkes udfoldet over de næste mange år og omfatter byggeriet af både en ny hal, nye elevværelser og undervisningsfaciliteter.

Forstander Johannes Fomsgaard Pedersen forklarer om udbygningen:
”Vi ønsker med helhedsplanen at fremtidssikre Hestlund Efterskole. Det gør vi bedst ved at forædle skolens produkt, nemlig tilbuddet om undervisning og ophold her hos os.

Det betyder for eksempel, at vi vil etablere ensartede bo- og undervisningsforhold for alle elever, og at vi vil forstærke vores idrætsfaciliteter,” siger forstanderen.

Samlet set handler det kort og godt om at skabe grundlag for, at skolen hvert eneste år fremover vil blive fyldt op med glade elever:
”Vi vil gerne give eleverne et stort udbytte og en god tid. For at skabe det bedste grundlag for dette har vi bedt både lærere og elever om at komme med inputs til de nye bygninger og til, hvad vi skal fylde ind i dem,” siger forstanderen.

Mere markant profil

Arkitekt Preben Munk fra Arkitektfirma Kristian H. Nielsen i Herning er manden, der under overskriften ’fremtidens efterskole’ har trukket stregerne sammen med sit team.

”Det er en masterplan, der sigter fremad. Den perfektionerer og udbygger det, som jeg synes, Hestlund Efterskole allerede kan i dag. Det handler om fleksibilitet i undervisningen, logik og overskuelighed. I planen indgår der tillige arkitektonisk markante elementer, bl.a. i form af den nye sportshal og auditoriet,” fortæller arkitekt Preben Munk.

Selve byggeriet går i gang efter nytår. Herved bør alt stå klart til skolestart august 2017.
”Etape 1 består af dels en værelsesfløj med plads til 16 elever, dels en undervisningsfløj med to klasselokaler. I værelsesfløjen har vi prioriteret fællesskabet højt med store, lyse fællesarealer – mens vi i klasselokalerne har vægtet fleksibiliteten ved hjælp af mobilvægge, der kan inddele lokalerne efter behov. Samtidig har vi optimeret akustikken og vinduesplaceringen. Det bliver kort og godt fremtidens efterskole,” slutter arkitekten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læs andre artikler om efterskolerne i uge 37 – 2016