KDs formand er utilfreds med de borgerliges politik overfor de svageste

s2_Stig Grenov_Download til pressebrug RGB_3272– Børn er aldrig skyld i deres økonomiske situation. Derfor har de krav på særlig opmærksomhed i lovgivningen.

Det sagde KristenDemokraternes landsformand Stig Grenov på partiets landsmøde i weekenden.
– Den igangværende udhulning af det offentlige sikkerhedsnet vil ramme hårdest i børnefamilierne, mener Grenov.

Uenig med de blå

KD har som midterparti traditionelt tilhørt den blå blok.
– Men vores opfattelse af borgerlighed er, at man gør sin pligt, betaler enhver sit og rækker hånden ud til medmennesket i nød.
Derfor vil KD satse alt på, at folk skal i arbejde, så de kan tage ansvar for deres egen og familiens tilværelse. Men vi tror ikke på regeringens og støttepartiernes evangelium om, at den lamme går, den døve hører og de psykisk syge bliver helbredt, når bare man sænker de sociale ydelser nok. Det er useriøst at forvente, at ufaglært arbejde og skånejobs popper op af jorden, hvis vi laver en ”omvendt Robin Hood” ved at tage fra de fattigste og give til de rigeste.

Kontanthjælpsloftet alene sender et tocifret antal tusinde børn ud i usikkerhed og økonomisk smalhals. Mange af dem vil opleve at blive sat ud af deres lejlighed sammen med mor og far. At opleve sine forældre som magtesløse er et traume, der sætter sig langt ind i voksenlivet, sagde Grenov.

– Også den sociale udstødelse, der følger af fattigdom og manglende samvær med andre, bliver påviseligt taget med ind i voksenlivet. Sundhedstilstanden forværres, og uddannelsen bliver ringere. Afmægtige forældre, der ikke har råd til de mest enkle fornødenheder til deres børn, vil forventeligt få antallet af omsorgssvigtede børn til at stige, sagde Stig Grenov.

– Når reformerne tilmed rammer mennesker med anden etnisk baggrund hårdest, vil disse grupper blive isoleret endnu mere fra samfundslivet. Det øger risikoen for ekstremisme og kriminalitet. For når man føler sig sat udenfor kapløbet om job og bolig, er det nærliggende at styrke sin identitet blandt ligesindede i den lokale bande.

Regningen kommer

Enhver udnyttelse af det sociale system er uacceptabel og skal stoppes, så pengene kan komme de værdigt trængende til gavn. Men for KristenDemokraterne er udgangspunktet, at lovgivningen skal hjælpe borgerne på fode, så de kan tage ansvar for eget liv.

Dagens politik fra blå blok og til langt ind i rød stue har fokus på kortvarig økonomisk vinding for egne vælgere. Og der ses bort fra, at regningen vil returnere som en boomerang med dobbelt styrke. For en valgperiode er som bekendt kun på fire år. Men skaderne af den førte politik vil vi få at føle de næste hundrede år, advarede Stig Grenov.


Artiklen fortsætter efter annoncen: