Nye ansættelser i Indre Mission

Operatør Kamal Sulaiman Wolokhane, Aarhus, er ansat i en tjeneste som underviser i Internationalt Kristent Center i Aarhus.  Kamal er ansat i 11 timer om ugen fra den 1. december 2016 til den 30. november 2017.

Kordegn og diakon Merete Henriksen, Fredericia, er ansat i en tjeneste som vikar i Felix Rejser fra den 9. januar 2017 til 31. august 2017. Merete har tidligere været ansat på Indre Missions Tidende og skal være vikar for Selma Schou, som rejser til Irak for KFUM’s Soldatermission.

Lærer og souschef Gitte Rasmussen, Ølgod, er ansat til en tjeneste som landsleder for Indre Missions familiearbejde fra den 1. januar 2017.  Gitte er 48 år, gift med Peter og har to voksne børn. Ægteparret har tidligere været ansat som missionærer i Etiopien for DEM.