Ikke som de andre

Af Bo Henriksen,
Initiativtager til Gadekirke København.

Enhver som bliver født på ny modtager i et splitsekund hele pakken af kraft og salvelse. Han hedder Helligånden. Vi er nu ombord på et krigsskib og står midt i en åndelig kamp.

John G. Lake startede i 1914 Healing Rooms. Kristne blev trænet og udrustet til at helbrede i Jesu navn, og uddannelsen varede i 30 dage. Herefter fik hver kursist navn og adresse på en uhelbredeligt syg patient, som skulle betjenes til vedkommende var helt rask. Hvis dette ikke skete skulle kursisten ikke vende tilbage. Så var ”tjenesten” forbi. ”Udeblivelse af mirakler fratager Gud hans ære”, siger Bill Johnson.

Der har indsneget sig en humanisme i kirken, som ophøjer de naturlige egenskaber mere end Guds kraft. Fokus på den menneskelige form og stil har svækket menighederne åndeligt. Kun de færreste mennesker omvender sig, fordi kristne er pålidelige medarbejdere eller hjælpsomme naboer. Det er mange ufrelste jo også. Vi er nye skabninger, himmelske borgere og Guds ambassadører, som nægter at tilpasse os verdens normer og standarder. Charles Finney sagde: ”Der må være karaktertræk hos kristne, som adskiller sig fra ikke-kristne. Der må være ting, vi kan gøre med Helligåndens kraft i vores liv, som mennesker uden Helligånden ikke er i stand til.”

Vi møder ofte åndelig modstand og må lære, at Guds modstander kun kan besejres med åndelige våben og ikke med kødelige/naturlige metoder udtænkt af mennesker. Jesus færdedes overalt, lagde hænderne på syge, oprejste døde og uddrev dæmoner. Sådan kan det naturlige, faldne menneske se, at Guds rige er kommet nær. Det er ikke altid bekvemt at gå ud, men lønnede og ulønnede søndagskrigere har vænnet sig til et indadvendt og uforpligtende liv med Jesus.

Kristne i Syrien, Sudan og Somalia bliver forfulgt og henrettet, fordi de skilter med deres tro. Er det også nødvendigt med forfølgelse i Danmark, før indekristne enten sætter sig i bevægelse eller bekender kulør?