Heragården bliver del af Kristelig Handicapforening

Heragården er et midlertidigt botilbud med plads til 13 beboere.

Det kristne bofællesskab i Lind bliver nu en del af den større forening.

Den 1. marts blev bofællesskabet Heragården medlem af Kristelig Handicapforening – som det første bofællesskab, hvor Kristelig Handicapforening ikke har været medbygger fra begyndelsen.

Bofællesskabet Heragården ligger i Lind ved Herning. Det er et midlertidigt botilbud, der blev oprettet i 2005, og gennem alle årene har det kristne værdigrundlag været fundamentet.

– Vi glæder os meget over, at bofællesskabet Heragården har ønsket at blive medlem hos os, siger Kristelig Handicapforenings (KH) formand, Thomas Bjerg Mikkelsen.

Det kristne værdigrundlag

– Det er en ny situation for KH, at vi optager et bofællesskab, hvor vi ikke som forening selv har været med til at oprette det, men i bestyrelsen har der været enighed om, at vi meget gerne vil have flere bofællesskaber med.
Det væsentlige for os er, at vi deler værdigrundlag, og at det kristne livs og menneskesyn er tydeligt i hverdagen på bofællesskabet, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.
Netop det kristne fællesskab har også været afgørende for, at Heragården har ønsket at blive medlem af KH, fortæller Preben Nedergaard, som har ledet Heragården siden begyndelsen.

Leder Preben Nedergaard og bofællesskabets formand Hans Jonassen ses her uden for Heragården.
Lederfællesskab

– Gennem mange år har Heragården haft et tæt samarbejde med Sdr. Lundgård, som var et undervisnings- og aktivitetscenter, og Heragården var et oplagt videre botilbud for eleverne fra Sdr. Lundgård.

Da Sdr. Lundgård lukkede for to år siden, oplevede vi at stå lidt alene – særligt i forhold til det kristne værdifællesskab, siger Preben Nedergaard.

Han bakkes op af bofællesskabets formand, Hans Jonassen:
– Det er vigtigt for os at opretholde den kristne profil, og derfor var det naturligt for os at søge tættere samarbejde med Kristelig Handicapforening.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Preben Nedergård stopper som leder af Heragården til efteråret, da han går på pension, og en ny leder vil få meget ud af at være med i et lederfællesskab i Kristelig Handicapforening, siger Hans Jonassen.

Fakta om Heragården:
Heragården er et midlertidigt botilbud i henhold til serviceloven § 107, og der er plads til 13 beboere.
Målgruppen er unge på 18-35 år med nedsat psykisk funktionsevne, typisk inden for autismespektret.

Beboerne på Heragården kan mange ting selv, og målet er, at de med tiden kan flytte i anden og mere selvstændig boform. Heragården tilbyder botræning og støtter omkring beskæftigelse og uddannelse samt støttesamtaler til selvudvikling. Et ophold på Heragården forventes at have et forløb på 5 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Formålet er at tilbyde beboerne hjemlige forhold, hvor det kristne livssyn giver sig udtryk i samvær med kærlighed, åbenhed og ligeværdighed.