Stifter af Dansk-Jødisk Venskab Christian C. Svendsen er død

Chr. C. Svendsen, der sammen med sin hustru Inge Regitze tog initiativ til det arbejde, der idag hedder Dansk-Jødisk Venskab, er død.

Svendsen var fra 1974 redaktør for Kirkeklokkens Forlag, der var oprettet af finansmanden og gadeevangelisten Thorvald Plum i 1888. Kirkeklokken udgav et ugeblad med et oplag på 7.000.

Svendsens oplevede i 70’erne, at Esajas bog kap. 40 ”Trøst, ja trøst mit folk!” blev levende for dem som aldrig før.
De holdt fra 1975 månedlige Israels-bedemøder i deres hjem, og gennem bladet Kirkeklokken indsamlede de støtte til Israel. Fra 1975-80 plantede man 10.000 træer i Kirkeklokkens Skov i Israel. I 1976 rejste Inge og Christian til Jerusalem for første gang. Der blev holdt en ferielejr på Krogerup højskole ved Humlebæk, og 35 polske jødiske flygtninge deltog gratis. Man begyndte at udsende volontører. Da arbejdet voksede, blev foreningen Dansk Jødisk Venskab oprettet i 1978 i Inge og Christians hjem i Rødovre. Chr. C. Svendsen blev formand. Senere overtog Eva Ravn Møenbak.

Christian Svendsen, der også var lærer på Thomasskolen, tilbragte de sidste år på plejehjemmet Engskrænten i Rødovre.