Blasfemiparagraffen afskaffes

Et politisk flertal støtter Enhedslistens forslag om at ændre straffeloven.

Selv om der nu er flertal for at afskaffe blasfemiloven, fortsætter debatten om ytringsfrihed og hensynet til andre.

DR.dk har spurgt en tidligere biskop, en imam og to muslimer om deres holdning til sagen.
Den nu 151 år gamle lov kriminaliserer afbrænding af hellige skrifter. Den seneste sag, hvor en nordjysk mand er anklaget for afbrænding af en koran i 2015, har endnu ikke været i retten.

Et problem for muslimer

Saliha Marie Fetteh, som er imam i Mariam Moskéen, beklager afskaffelsen af paragraffen.
– Jeg mener, at debatten i forvejen er utrolig grim, når det handler om islam.
Jeg har bemærket, at når nogen udtaler sig grimt om islam og muslimer – og for eksempel siger, at muslimer stjæler – så kommer det under racismeparagraffen. Og det er jo ret interessant, for islam er en religion ikke en race. Det er måske i virkeligheden et større problem, at der er kommet den underlige måde at anskue det på, siger Saliha Marie Fetteh.

Hindrer ikke ytringsfrihed

Tidligere biskop Kjeld Holm mener ikke, at afskaffelsen er en særlig klog beslutning.
– Jeg har aldrig ment, det var synd for Vorherre, hvis der blev sagt noget negativt om ham. Men at vi har paragraffen, udtrykker et symbol og en holdning til, at vi lever i et samfund, hvor man respekterer, at nogle har dybe religiøse følelser, og dem skal man ikke såre, siger han.
Men loven står ikke i modsætning til ytringsfriheden.
– Det er noget pladder at kæde det sammen med ytringsfrihed. Det er noget vrøvl. Den har aldrig forhindret nogen i at ytre sig, mener Kjeld Holm.

Det handler om respekt

– Respekt skal komme af sig selv. Det er noget, vi skal lære vores børn helt fra børnehaven. At de lærer at respektere og forstå hinanden, selv om vi er fra forskellige religioner, mener Grimhøjmoskeens formand, Oussama El-Saadi.

Blasfemiloven (§ 140) har denne ordlyd:
”Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.