Dyre-telepati tilladt i folkekirken?

Sognepræsten i Gislinge Kirke, Dorthe Thaulov, blev midlertidig fritaget for tjeneste, efter at hun den 1. juni lod en clairvoyant tale om dyretelepati i kirken.

Dyretelepatør og clairvoyant Ditte Young holdt et foredrag om kommunikation med dyr, før de 125 fremmødte også selv fik lov til at øve sig i dyretelepati, og i at kommunikere med deres afdøde dyr.
Efter en tjenstlig samtale med Roskilde Stifts biskop Peter Fischer-Møller d. 15. juni er Dorthe Thaulov nu tilbage i embedet. Biskoppen finder det afgørende, at præsten ikke har ”ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde.” Peter Fischer-Møller vil dog føre ”skærpet tilsyn” med hendes virke fremover.