Dyre-telepati tilladt i folkekirken?

Sognepræsten i Gislinge Kirke, Dorthe Thaulov, blev midlertidig fritaget for tjeneste, efter at hun den 1. juni lod en clairvoyant tale om dyretelepati i kirken.

Dyretelepatør og clairvoyant Ditte Young holdt et foredrag om kommunikation med dyr, før de 125 fremmødte også selv fik lov til at øve sig i dyretelepati, og i at kommunikere med deres afdøde dyr.
Efter en tjenstlig samtale med Roskilde Stifts biskop Peter Fischer-Møller d. 15. juni er Dorthe Thaulov nu tilbage i embedet. Biskoppen finder det afgørende, at præsten ikke har ”ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde.” Peter Fischer-Møller vil dog føre ”skærpet tilsyn” med hendes virke fremover.

Bodil Lanting

Om Bodil Lanting

Bodil har det store overblik over relevante nyheder fra ind- og udland. Hun er uddannet teolog med bifag i sprogvidenskab, og er desuden kendt på redaktionen som en kvinde, der har let til latter.
Del artiklen! (Klik på ikonerne nedenfor)
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page