Stalin ville have elsket Facebook

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Noget kunne tyde på, at Mark Zuckerberg, grundlægger af Facebook, er ved at udvikle et gudskompleks. I en tale han holdt i Chicago for et par uger, sagde han, at hans ambition er, at Facebook bliver en ny slags kirke. Det sociale medie, som de fleste af os bruger dagligt, har 2 milliarder brugere verden over. Det gør mediet til større end nogen religion på nær kristendommen, som udgør 2,4 milliarder på verdensplan.

Zuckerberg ser Facebook som en erstatning for kirken, fordi han mener, at Facebook netop kan fylde det tomrum ud, som den dalende kirkegang har skabt. “ Mange mennesker har brug for at finde mening og støtte et andet sted”, siger han og tilføjer: “Mennesker, som går i kirke, er ofte dem, som også gør frivilligt arbejde og giver til velgørenhed – ikke fordi de er religiøse, men fordi de er en del af fællesskab”.

Selvom Zuckersbergs ønske om at skabe fællesskaber er udmærket, mangler der noget helt centralt i hans syn på, hvad det er for et fællesskab, kirken bygger på. Det er transcendens.
I Facebook-menigheden er det de kunstige intelligens-algoritmer, som organiserer vidt forskellige fællesskaber. Ikke en fælles tro på én Gud, som forener folk på trods af forskellige kulturer og sprog. Spørgsmålet er også om ikke Facebook – trods alle de mange gode muligheder det giver for kontakt – faktisk forringer vores evne til medfølelse og nærvær, fordi vores “venner” ikke er nogen, vi står ansigt til ansigt med, men blot nogle abstrakte individer vi udveksler “likes” med. Facebook er på mange måder et plagiat, fordi netværket spiller på menneskers allerdybeste behov til at blive set og værdsat, men efterlader os alene foran skærmen.

Men måske Zuckersberg alligevel har studeret guds – og almagtsbegrebet. Hen over sommeren har der været flere sager om personer, der blev udelukket fra Facebook, fordi de har udtrykt nogle meninger, der ikke var i overenstemmelse med Zuckersbergs verdensbillede. Facebook er ved at blive til et effektivt politisk værktøj forklædt som menneskeligt og kirkeligt fælleskab. Man er begyndt systematisk at lukke munden på visse stemmer og enerådigt at bestemme, hvad der bør opfattes som sandt og falsk. Josef Stalin ville have elsket Facebook.