Nyt bofællesskab i hovedstadsområdet?

Fra arbejdsgruppen ses forrest fra venstre: Kim Lippert, Nina Heise Knudsen, Elsbeth Sørensen, Louise Rimmen, Marianne Rønne-Rasmussen og Jette La Bianca. Bagest fra venstre: Erik Hviid, Bent Rosenkrands, Kjeld Pedersen og Henrik Hansen.

Den 30. august 2017 var der møde i Høje Taastrup om oprettelse af et nyt bofællesskab i hovedstadsområdet med tilknytning til Kristelig Handicapforening.

På mødet blev der oprettet en arbejdsgruppe, som nu arbejder videre med at afdække mulighederne for et nyt bofællesskab. Syv personer blev valgt ind i gruppen, og der blev valgt tre suppleanter.
”Det glæder mig meget, at vi nu har taget endnu et skridt på vej mod et nyt bofællesskab i hovedstadsområdet. Vi har gennem længere tid oplevet en stor interesse for et nyt bofællesskab i netop det område, og vi er fortsat meget interesseret i at høre fra flere, som har interesse i det,” fortæller Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening.

Kristelig Handicapforening bakker op om gruppen, og fra bestyrelsen vil Bjarne Ingemansen være sparringspart for gruppen og følge processen, ligesom landsleder Tove Søgaard deltager i de første møder i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af Kim Lippert, Nina Heise Knudsen, Elsbeth Sørensen, Marianne Rønne-Rasmussen, Jette La Bianca, Kjeld Pedersen, Kjeld Pedersen og Henrik Hansen. De tre suppleanter er Louise Rimmen, Erik Hviid Larsen og Bent Rosenkrands.