Frikirker går ind i kommunal valgkamp

Jürgen Galonska er ledende præst i Citykirken i Aarhus og tovholder for projektet.

Citykirken i Aarhus og Kirken i Kulturcentret i København arrangerer politiske vælgermøder med særligt fokus på kirkelige og værdipolitiske emner. Dog uden Kristendemokraterne.

Kristendom handler også om værdier. Når politikerne debatterer værdipolitik, skal kirken være med og involvere sig, mener FrikirkeNet.

Det er baggrunden for, at nogle af Danmarks frikirker op til kommunalvalget den 21. november vil arrangere politiske vælgermøder, bl.a. de to store frikirker Kirken i Kulturcentret i København og Citykirken i Aarhus.
Det er tale om helt traditionelle vælgermøder med spidskandidaterne fra et bredt spekter af partier. I Aarhus holder Citykirken vælgermøde den 23. oktober og i København har Kirken i Kulturcentret sit vælgermøde den 31. oktober.
Det er debatmøder, hvor værdipolitikken er i fokus. Man kan evt. spørge de lokale byrådsmedlemmer og -kandidater om deres holdning til kirkens rolle i lokalsamfundet, ældreomsorg, familiepolitik, kristne friskoler, immigranter/flygtninge, alkoholpolitik, lokaletilskud til kristne foreninger m.v. Listen af mulige emner er lang.

Fokus på nærområdet

I København bliver der sat særligt spot på Nørrebro og Nordvest-kvarteret. I Aarhus forventer ledende pastor Jürgen Galonska, at emnet Bispehaven kan komme op. Det indvandrertunge boligområde Bispehaven er nabo til Citykirken, og der har været problemer med chikanerier mod kirken.
– Vi vil også gerne, at politikerne får hørt os, siger Jürgen Galonska.
Det er FrikirkeNet, der har opfordret kirkerne i netværket til at afholde debatmøderne. Ifølge FrikirkeNet handler det om at få de lokale politikere i tale om de emner, som er vigtige for kirken, og som kirken mener er vigtige for lokalsamfundet.
– Vi havde nu selv tænkt på at arrangere et sådant debatmøde, siger Jürgen Galonska.
Både i Citykirken og i Kirken i Kulturcentret er det første gang, man holder politisk vælgermøde.

KD er ikke med

Begge steder er der repræsentanter fra begge politiske fløje i debatpanelet. Men ét parti er ikke med nogen af stederne, nemlig Kristendemokraterne.
– Det er helt tilfældigt. Vi har ønsket at begrænse antallet af politikere til fire, da vi kun har to timer, og de gerne skal kunne nå at svare. Vi har jo heller ikke Venstre eller Socialdemokratiet med. Vi valgte de fire, der var hurtigst til at vende tilbage på vores henvendelse. Til gengæld har vi begge politiske fløje ligeligt repræsenteret, siger Jürgen Galonska.
Ifølge Mikael Wandt Laursen, der både er generalsekretær i FrikirkeNet og tovholder for vælgermødet i Kirken i Kulturcentret, er der en meget enkel forklaring på, at Kristendemokraterne ikke sidder med i valgpanelet i København.

– Vi har de partier med, som allerede har sæde i Københavns Borgerrepræsentation. I et enkelt tilfælde har vi én med, som vi vurderer har en god chance for at komme ind i borgerrepræsentationen, men vi har desværre ikke plads til alle, der stiller op, siger Mikael Wandt Laursen.
I panelet i Citykirken deltager Marc Perera (Det Konservative Folkeparti, C), Jette Skive (Dansk Folkeparti, DF), Thomas Medom (Socialistisk Folkeparti, SF) og Maria Sloth (Enhedslisten, Ø). Alle er velkomne. Debatmødet er mandag den 23. oktober kl. 19 i Citykirken, Viborgvej 173 i Aarhus.
Kirken i Kulturcentrets valgpanel består af overborgmester Frank Jensen (Socialdemokratiet), Ann Mee Allerslev (Radikale Venstre), Carl Christian Ebbesen (DF), Sidse Marie Velling (SF), Nina Hedeager Olsen (Ø), Alex Vanoplsagh (Liberal Alliance), Jakob Næsager (C) og Niko Grünefeldt (Alternativet). Også her er vælgermødet åbent for alle, og det foregår tirsdag den 31. oktober kl. 19 på Drejervej 11-21.

Foruden de to nævnte frikirker har andre, mindre frikirker ifølge FrikirkeNet konkrete planer om vælgermøder.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: