Max 3 vuggebørn pr. voksen

Der skal indføres minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, så der max er tre vuggestuebørn (0-2 år) pr. voksen medarbejder.

Det foreslår KD i en resolution fra landsmødet.

Når det gælder de 3-6 årige skal maximum være 6 børn pr. medarbejder. Og personalet skal være faglærte pædagoger.

Normeringerne skal sikre, at der er tid til at tage sig af det enkelte barn, samt beskytte de ansatte mod stress og sygefravær.