Har du et personligt trosliv?

Af Henrik Ølholm Czismadia
Forkynder & underviser,
Omega-centret, Thisted

Mange kristnes liv er reduceret til at tilfredsstille og behage et kirkesystem og mennesker i dette kirkesystem – i en sådan grad, at den personlige lydighed mod Gud viger pladsen for en optagethed af at adlyde mennesker i kirkesystemet og følge alle kirkens programmer – de kan være totalt lydige, trofaste og underordnede kirkesystemet og dets ledere, men samtidig være ulydige, utro og ikke underordnet Gud.

Nogle er så underordnet et kirkesystem, at deres ånd er sløvet, passiviseret og undertrykt i en sådan grad, at de ikke længere personligt oplever Helligåndens ledelse, åbenbaring og indre overbevisning – dvs. at de ender med ikke at have nogen fast indre kerne af personlig overbevisning fra Gud i deres hjerte. De vil følge hvilken som helst “vind” eller retning, der kommer fra kirkesystemet, fordi de er så afskåret fra deres hjerte og ånd – og i virkeligheden fra Gud.

De kan ende med ikke at have noget personligt liv med Gud udenfor “kirkevæggene” og “kirkeaktiviteterne” – deres gudsliv er med andre ord sat i en boks i kirkesystemet, og der er ikke meget udenfor dette, om noget. Dette får dem til at tro, at de har alt på det “tørre” i forhold til Gud.

Nogle har virkelig set noget fra Gud og har en overbevisning fra Gud i deres ånd, men den kan let fejes væk af pastoren, “gudsmanden”, kirkesystemet, fordi deres ånd er blevet svag på grund af en falsk underordning og falsk ydmyghed.

Kathie Walters, der har en stærk profetisk tjeneste, bad for en kristen kvinde, og pludselig kom der ud af hendes mund ordene: “Jeg bryder oprørets ånd i dig i Jesu Navn!”. Den stakkels kvinde så på Kathie med rædsel, og tårerne løb ned ad hendes kinder, og hun sagde: “Men jeg har altid prøvet at være underordnet!?” Kathie sagde til hende: “Ja, Anne, ser du, mens du var underordnet mennesker, gjorde du ikke, hvad Helligånden sagde til dig i mange situationer!”

Betyder det så, at vi ikke skal lytte til mennesker og indrette os efter andre kristne og kirkeledere? Aboslut ikke – men se til, at det ikke bliver din “gud”!