Konference for børneledere

Hovedtaler på konferencen er Thomas Willer, som er sociolog ved Center for Ungdomsstudier (CUR).

Ledere i kirkens børne-ungearbejde kan få ny inspiration i Vejle den 10. marts.

Alle, der arbejder med ”børn og Gud”, er inviteret til inspirationskonference på Grejsdalens Efterskole den 10. marts 2018.

Konferencen med temaet ”Du er ikke alene” skal udruste og inspirere frivillige fra kirkelige organisationer, præster samt kirke- og kulturmedarbejdere til arbejdet med børn, juniorer og minikonfirmander.

Inspirationskonferencen finder sted hvert andet år. Dette års tema skal minde deltagerne om, at de er ”en del af et større fællesskab med Gud og hinanden”.

– Det er vigtigt, at vi hjælper lederne med at blive udrustet, det har de brug for. Her møder de – på tværs af organisationer – ligesindede, der også brænder for børn og Gud. Det er rigtig inspirerende, fortæller konsulent i DFS Berit Skødt, som er en af drivkræfterne bag konferencen.

Tre seminarer til hver

Deltagerne kan hver især vælge tre ud af i alt 19 seminarer, blandt andet om nye sange til børnearbejdet, Messy Church, hvordan man inddrager børn i gudstjenester samt fællesskabet i klubberne.

Der vil desuden være spisning, coaching i lokale teams, stande og bibeltime ved Daniel Hougaard, præst i Odder Frimenighed, der vil tale om, hvad fællesskab med hinanden og med Gud betyder for børne- og juniorledere i dag.

Kirkelighed vs. virkelighed

Hovedtaleren, Thomas Willer, er sociolog ved Center for Ungdomsstudier (CUR). Han vil tale om spændingsfeltet mellem kirkelighed og virkelighed: Det er vigtigt, at lederne kender de børn og juniorer, som de møder gennem det kirkelige arbejde – og ved noget om, hvordan de kommunikerer med dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Thomas Willer, som også er præst, vil med udgangspunkt i sin faglige viden om og erfaring med ungdomskulturen klæde frivillige og ansatte medarbejdere på til arbejdet og fællesskabet med børn og juniorer og bl.a. se på:

– Hvad kendetegner denne generations børn og unge?

– Hvordan kommunikerer vi med dem i kirken?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvordan udruster kirken dem til at indgå i verden?

Arrangører

Konferencen holdes i et samarbejde mellem Børne- og UngdomsOase, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Evangelisk Luthersk Netværk.

Sidste frist for tilmelding på inspirationskonference.dk er den 24. februar 2018.