Jobmission er perfekt for sømænd

Sømandsmissionær Finn Løvlund på arbejde.
Fotos: Sømandsmissionen.

Missionen vil hjælpe søfolk til at dele evangeliet.

”Er du kristen og arbejder i offshore eller som sømand eller fisker, bærer du evangeliet med dig. Den måde, du lever på, viser, hvilke værdier du har!”

Sådan lyder et opråb fra Sømandsmissionen, der lægger fra land i det nye år med nye mål om at assistere:
Sømandsmissionen vil gerne i kontakt med flere kristne offshore- og søfarende for at høre om deres hverdag og virkelighed:
”Vi vil udelukkende støtte og assistere de kristne søfolk på den måde, de selv ønsker det. Det er derfor, vi gerne vil snakke med dem. Vi vil lytte og lære af de tilbagemeldinger, vi får fra søfolkene”, siger Nicolaj Wibe, generalsekretær i Sømandsmissionen.
Sømandsmissionærerne, som ofte kommer rundt i danske og grønlandske havne, er klar med forskellige tilbud som personlige samtaler, netværk med andre kristne søfolk, bogpakker, onlineandagter og praktisk hjælp i et rimeligt omfang.

Forandringsparate

I den maritime verden er en sømand ikke længere altid en, der har vand under kølen, men også en, der arbejder med vind- og olieindustri. Så som den maritime verden forandrer sig, må Sømandsmissionen også forandre sig for at nå alle og være opmærksom på forskellige arbejdsvilkår.
Sømandsmissionen opfordrer fx til, at de kristne søfolk står ved deres værdier og tro, når de er på arbejde:
”Det ligger i den kristnes natur gerne at ville dele evangeliet med andre. Og evangeliet tager altid form efter den person, der bringer det videre.
For mig at se er det umuligt at være kristen, uden at andre lægger mærke til det. Men enhver kristen – uanset job – trænger til opmuntring til dette.
Man trænger til et frisk pust, der giver ny frimodighed. Man trænger til støtte. Får man det, kan man være et Guds redskab til, at kolleger slår ind på at følge Jesus,” mener Wibe.
Han ser frem til endnu mere dialog med de kristne søfolk for at få det kristne evangelium ud til så mange som muligt.

Evangeliet er for alle

– Evangeliet er grænseløst. Det følger altid med, hvor der er en kristen.
Evangeliet er farverigt. Det tager altid form efter den person, der bringer det videre.
Evangeliet er fyldt af egne kræfter. Det er ikke afhængigt af vores veltalenhed.
Evangeliet er i alle lande, på alle arbejdspladser og skoler. For der er kristne overalt, understreger generalsekretæren og sømandsmissionær Finn Løvlund.