Kursus om jødiske fester

Mads Gregers Pedersen underviser på Pottemagerens Hus den 3. marts.

Hvad var det, Jesus lærte sine disciple lige efter sin død og opstandelse?

Dette spørgsmål vil være i fokus lørdag d. 3. marts 2018 på Pottemagerens Hus. Her vil der klokken 10.00, 15.00 og 19.00 være undervisning med temaet: ”De syv jødiske fester og højtider gjort relevant i nutiden”.

Lukas-evangeliet beskriver, at Jesus følges med to mismodige disciple på vej mod Emmaus. Undervejs udlægger han Det Gamle Testamente og beviser for dem, at han er den længe ventede Messias. (Lukas 24:27).

Syv fester i 3. Mosebog

Noget af det, Jesus udlægger, har helt sikkert været kap. 23 i 3. Mosebog om de syv fester og højtider, som Gud gennem Moses befalede Israel at overholde år efter år. Festerne var omdrejningspunktet i folkets gudsdyrkelse.

Men alle de syv fester peger også frem mod Jesu frelsesværk og Guds profetiske frelsesplan med Israel og resten af verdens nationer – og hermed os.

De syv festers symbolik binder Det Gamle og Nye Testamente sammen og vidner om en suveræn Gud. Fortiden, nutiden og fremtiden er ikke båret af tilfældigheder. Guds frelsesplan er som et DNA kodet ind i de bibelske skrifter.

Undervisningen starter med jødernes første højtid, Påsken, også kaldet for ”Glædens fest”. Gennem Bibelen, de mundtlige overleveringer og de jødiske traditioner vil vi få nogle ’briller’, der lukker betydningen af højtiden op også i dag.

Jesus følger selv de jødiske traditioner, som vi ser det i indstiftelsen af nadveren. Her udbygger Jesus påskemåltidet med ritualer fra den jødiske forlovelses- og bryllupstradition, hvilket gør nadveren til et af de smukkeste billeder på Guds frelse og forsoning.
Også mht. de usyrede brød og førstegrødens højtider opfylder Jesus forbillederne og betydningen ned til mindste detalje.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis der er tid til det, vil lørdagen slutte med en jødisk pinsefejring på PH. Det var under pinsen, at Gud sendte Helligånden, derfor kaldes Pinsedagen også kirkens fødselsdag.

Underviser Mads Gregers

Mads Gregers Pedersen er konsulent ved jobakademiet i Randers og uddannet narrativ samtale- og gruppeterapeut.

Han har haft flere ophold i Israel og sat sig ind i både jødernes kultur og deres spændende historie. Det har udviklet sig gennem årene til en interesse for messiansk jødedom og kirkens jødiske rødder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Jeg har desuden som frivillig over en 4-årig periode oplevet den kinesiske kirke, både den officielle og undergrundskirkerne, og erfaret, hvordan kineserne praktiserer kristendommen i helhjertet overgivelse til Gud og næstekærlighed. Det har præget mig dybt og udfordrer mig stadigvæk på det personlige plan.

Igennem mine 30 år som bekendende kristen har jeg oplevet, at livet med Gud er det mest spændende og givende, og jeg glæder mig til, hvad fremtiden bringer, fortæller Mads Gregers Pedersen.