Nye i det mellemkirkelige råd

Det nye Råd, minus biskop Sofie Petersen, Grønland, Thomas Horneman-Thielcke og Anne Birgitte Reiter, som var fraværende, da billedet blev taget. Foto: Christian Arffmann.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har konstitueret sig for de kommende fire år.

Mogens Mogensen blev genvalgt som formand, Christian Roar Pedersen blev genvalgt som næstformand, og Niels Iver Juul er valgt som ny kasserer.

Rådet siger farvel til Birte Jacobsen fra Fyens Stift og Bent Normann Olsen. De nye medlemmer af rådet er Anne Birgitte Reiter fra Lolland-Falster Stift og Hanne Møller Wolfsberg fra Fyens Stift.

Rådet forholder sig til samarbejde med andre kirkesamfund. Det har en repræsentant for hvert dansk stift, samt Grønland, og desuden har kirkeministeriet udpeget to biskopper, som for tiden er Marianne Christiansen, Haderslev, og Peter Skov-Christensen, København.