Hjælp til opdragelse for nydanske forældre

Hvad er bedst for børnene? – om at opdrage børn i Danmark
– Må mit barn lege hjemme hos en fra det andet køn?
– Hvordan skælder man børn ud på en god måde?
– Hvad betyder det, at drenge og piger i Danmark er ligestillede?

Det er nogle af de spørgsmål, der naturligt trænger sig på, når man som flygtning eller indvandrer skal opdrage børn i Danmark. Ofte giver det nogle udfordringer, fordi der er stor forskel på, hvordan man opdrager børn fra den ene kultur til den anden.

Derfor har Luthersk Mission taget initiativ til at få udarbejdet et hæfte, der skal hjælpe nye danskere til at lære noget om dansk børneopdragelse. Hæftet er udarbejdet af Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent

Pædagogisk Institut og baseret på viden fra Luthersk Missions tværkulturelle arbejde.

Hæftet indeholder også vejledning i kristen børneopdragelse. Det er nu oversat til arabisk, og en udgave på farsi følger.